• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Aktualności

news

Szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski:

 

1. Umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

Termin i miejsce szkolenia
Kiedy:  27 lipca 2023 r. (czwartek) 
O której: 9:00-15:00
Jak: szkolenie stacjonarne, Katowice

 

Tematyka szkolenia– m.in.:

 • klauzule zakazane w umowach o zamówienia publiczne,
 • klauzule obowiązkowe w umowach o zamówienia publiczne,
 • klauzule waloryzacyjne w umowach o zamówienia publiczne,
 • raport z wykonania zamówienia,
 • ogłoszenie o wykonaniu umowy,
 • prawo opcji,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • zmiany umów o zamówienia publiczne,
 • inne... .

 

Prowadzący

Krzysztof Puchacz – były wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011). Wykładowca zamówień publicznych w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. Stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne”. Autor wielu publikacji książkowych z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej.

 

Zasady rekrutacji

 • Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO (link będzie czynny 18 lipca od godz. 09:00)
 • Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
 • Szkolenie jest bezpłatne.

! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona przyszłych beneficjentów Programu.

!! Z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.
Kontakt

 

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt:
Referat Komunikacji i Promocji
Departament Rozwoju i Transformacji Regionu

adres e-mail: szkoleniaue@slaskie.pl, tel. 32 77 99 186.

 

2. Spotkanie informacyjne dla Wnioskodawców w ramach naborów z działania FESL.10.14 Infrastruktura kształcenia zawodowego - tryb konkurencyjny

 

Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Termin i miejsce szkolenia

Kiedy: 25 lipiec 2023 r. (wtorek)
O której: 9:00
Gdzie: Wydział Teologiczny UŚ, ul. Jordana 18, Katowice

 

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone dla podmiotów, które przygotowują się do aplikowania w naborach w ramach Działania 10.14 Infrastruktura kształcenia zawodowego.

 

Tematyka szkolenia

 • Omówienie zasad aplikowania w naborach w ramach priorytetu FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie 10.14 Infrastruktura kształcenia zawodowego;
 • Kryteria i procedura wyboru projektów;
 • Wybrane zagadnienia z zakresu kwalifikowalności;
 • Prezentacja wniosku o dofinansowanie w Systemie LSI2021 - wprowadzanie zakresu danych w formularzu.

 

Zasady rekrutacji

Rejestracja na wydarzenie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.

 • Formularze będą przyjmowane do 21 lipca br. do godziny 14:00.
 • Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone e-mailem (przesłanym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym).
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba osób, które mogą wziąć udział w spotkaniu, jest ograniczona – 2 osoby z każdego zainteresowanego dofinansowaniem podmiotu.

 

Kontakt

Pytania dot. tematyki spotkania prosimy kierować na adresy mailowe: edukacja_fr@slaskie.pl 

Tematy poruszone w mailach będą omawiane na spotkaniu.

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt na adres e-mail: funduszeue@slaskie.pl

 

3. Pierwsze liderki zmian w perle śląskiej moderny – w drodze do Stacji Równość

 

Organizator

Departament Rozwoju i Transformacji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Śląskiego

 

Termin i miejsce
Kiedy: 24 lipca 2023 r. (poniedziałek)
O której: 12:00-15:00
Gdzie: Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

 

Tematyka spotkania

Cykl spotkań tematycznych (przystanków) poświęcony jest barierom równości płci i stereotypom dotykającym zarówno kobiety, jak i mężczyzn.

Tym razem podczas przystanku do Stacji Równość cofniemy się do 20-lecia międzywojennego:

 • wysłuchamy intrygującej opowieści o roli kobiet w stanowieniu prawa miejscowego w województwie śląskim na przestrzeni lat.
 • oraz zwiedzimy największy budynek użyteczności publicznej ówczesnej Polski (Gmach Sejmu Śląskiego wybudowany w latach 1924-29).

Zwiedzanie budynku Sejmu Śląskiego, w którym obecnie znajdują się Śląski Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego rozpocznie się o godzinie 12:00 – w tę fascynującą podróż zabierze nas Mariusz Jaworski – wieloletni pracownik Urzędu Marszałkowskiego.

Następnie spotkamy się na Sali Sejmu Śląskiego z Radną Sejmiku Województwa Śląskiego – Aliną Bednarz, która wygłosi inspirujący wykład o sile i odwadze śląskich liderek, które postanowiły sięgnąć po władzę.

Planowana godzina zakończenia spotkania – 15:00.

 

Zasady rekrutacji

Aby wziąć udział w spotkaniu wypełnij FORMULARZ REJESTRACYJNY.

 • Formularz będzie aktywny do 21 lipca (13:00).
 • Liczba miejsc jest ograniczona.
 • O wpisie na listę uczestników wydarzenia decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie mejla potwierdzającego udział w spotkaniu (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym).
 • Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

 

Kontakt

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Referat Komunikacji i Promocji
Departament Rozwoju i Transformacji Regionu
e-mail: szkoleniaUE@slaskie.pl

 

4. Warsztaty pisania wniosków o dofinansowanie w perspektywie finansowej 2021-2027 (dla początkujących)

Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

Termin i miejsce szkolenia
Kiedy:  4 sierpnia 2023 r. (piątek) 
O której: 9:00-15:00
Jak: szkolenie stacjonarne, Katowice

 

Tematyka szkolenia– m.in.:

 • koncepcja projektu,
 • dokumentacja projektu a pomysł,
 • najważniejsze zapisy dokumentacji,
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie, najważniejsze elementy, załączniki;
 • złożenie wniosku, przebieg oceny i wyniki, ewentualne odwołania;
 • wybór projektu i podpisanie umowy o dofinansowanie;
 • najczęściej pojawiające się błędy; 
 • nowości perspektywy 2021-2027 i różnice względem aplikowania o dofinansowanie w perspektywie 2014-2020.

 

Prowadzący

Michał Byliniak– trener, autor, kontroler, konsultant, szkoleniowiec, realizator projektów finansowanych ze środków UE. Absolwent Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, praktyk. Od 2004 r. autor i realizator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Od 2008 r. szkoleniowiec w zakresie przygotowania i realizacji projektów, metodologii projektowej, współpracownik Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Autor publikacji, ekspertyz, opinii z zakresu realizacji projektów. Szkoli wnioskodawców i beneficjentów, oceniających wnioski o dofinansowanie, opiekunów projektów, kontrolerów. Ekspert ds. Funduszy Europejskich w ogólnopolskich kampaniach promocyjnych i edukacyjnych promujących dostępne środki. Przedsiębiorca, beneficjent środków z UE. W Perspektywie finansowej 2014-2020 zrealizował ponad 1200 dni szkoleń, wspierał realizację ponad 800 projektów. Współtworzył założenia nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

 

Zasady rekrutacji

 • Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO (link będzie czynny 20 lipca, od godz. 09:00)
 • Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
 • Szkolenie jest bezpłatne.

! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona przyszłych beneficjentów Programu.

!! Z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.
Kontakt

 

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt:


Referat Komunikacji i Promocji
Departament Rozwoju i Transformacji Regionu

adres e-mail: szkoleniaue@slaskie.pl, tel. 32 77 99 186.

 

5. Warsztaty pisania wniosków o dofinansowanie w perspektywie finansowej 2021-2027 (dla początkujących)

 

Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

UWAGA: W odpowiedzi na Państwa wzmożone zainteresowanie uruchomiliśmy dodatkowy termin szkolenia.

 

Termin i miejsce szkolenia
Kiedy:  3 sierpnia 2023 r. (czwartek) 
O której: 9:00-15:00
Jak: szkolenie stacjonarne, Katowice

 

Tematyka szkolenia– m.in.:

 • koncepcja projektu,
 • dokumentacja projektu a pomysł,
 • najważniejsze zapisy dokumentacji,
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie, najważniejsze elementy, załączniki;
 • złożenie wniosku, przebieg oceny i wyniki, ewentualne odwołania;
 • wybór projektu i podpisanie umowy o dofinansowanie;
 • najczęściej pojawiające się błędy; 
 • nowości perspektywy 2021-2027 i różnice względem aplikowania o dofinansowanie w perspektywie 2014-2020.

 

Prowadzący

Michał Byliniak– trener, autor, kontroler, konsultant, szkoleniowiec, realizator projektów finansowanych ze środków UE. Absolwent Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, praktyk. Od 2004 r. autor i realizator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Od 2008 r. szkoleniowiec w zakresie przygotowania i realizacji projektów, metodologii projektowej, współpracownik Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Autor publikacji, ekspertyz, opinii z zakresu realizacji projektów. Szkoli wnioskodawców i beneficjentów, oceniających wnioski o dofinansowanie, opiekunów projektów, kontrolerów. Ekspert ds. Funduszy Europejskich w ogólnopolskich kampaniach promocyjnych i edukacyjnych promujących dostępne środki. Przedsiębiorca, beneficjent środków z UE. W Perspektywie finansowej 2014-2020 zrealizował ponad 1200 dni szkoleń, wspierał realizację ponad 800 projektów. Współtworzył założenia nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

 

Zasady rekrutacji

 • Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO (link będzie czynny 20 lipca, od godz. 09:00)
 • Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
 • Szkolenie jest bezpłatne.

! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona przyszłych beneficjentów Programu.

!! Z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.
Kontakt

 

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt:
Referat Komunikacji i Promocji
Departament Rozwoju i Transformacji Regionu

adres e-mail: szkoleniaue@slaskie.pl, tel. 32 77 99 186.

 

6. Szkolenie online z Centralnego Systemu Teleinformatycznego 2021

 

Organizator

Departament Rozwoju i Transformacji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Śląskiego

 

Termin i miejsce
Kiedy: 28 lipca 2023 r. (piątek)
O której: 9:00-15:00
Gdzie: MS TEAMS

 

Tematyka spotkania – m.in.

 • podstawy prawne funkcjonowania CST2021,
 • prezentacja systemu – omówienie infrastruktury systemu, w tym wykorzystywanie rozwiązań chmurowych i baz danych o różnej specyfice,
 • architektura systemu – zaznajomienie z grupą aplikacji, z których będą korzystać Beneficjenci FE SL 2021-2027, wchodzących w skład CST2021 i obsługujących poszczególne procesy,
 • szczegółowe omówienie aplikacji SL2021 Projekty,
 • prezentacja aplikacji SM EFS – System Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • omówienie aplikacji BK2021– Baza Konkurencyjności.

 

Prowadzący

Mirosław Ciołek – trener i doradca na szkoleniach i warsztatach od 2011 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką funduszy europejskich od 2006 roku. Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu uwarunkowań realizacji projektu (monitoring, sprawozdawczość, kontrola, ewaluacja, promocja, rozliczanie), a także opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE. Ekspert z zakresu funduszy europejskich z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie oraz ich praktycznego rozliczania.

Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli projektów, zamówień publicznych i systemach informatycznych LSI, SL2014, CST2021, SL2021 i inne.

 

Zasady rekrutacji

Rejestracja na szkolenie online odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.

 • Formularze będą przyjmowane do 27 lipca 2023 r. (czwartek) do godz. 12:00.
 • Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone e-mailem (przesłanym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym).
 • Dane dostępowe (m.in. link) które umożliwią Ci udział w szkoleniu, otrzymasz na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto e-mail – dzień przed szkoleniem (ok. godz. 14:00).
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba osób, które mogą wziąć udział w spotkaniu, jest ograniczona.

 

Kontakt

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Referat Komunikacji i Promocji
Departament Rozwoju i Transformacji Regionu
e-mail: funduszeUE@slaskie.pl

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Dofinansowane przez UE

Rozwój ZIT

Zobacz więcej

Szkolenia kadr jednostek samorządowych

Zobacz więcej

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Deklaracja dostępności

Zobacz więcej