• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Aktualności

news

Szkolenia

1. Szkolenie online dla Wnioskodawców w ramach konkursu nr FESL.10.06-IZ.01-010/23 i nr FESL.10.06-IZ.01-011/23

 

Organizator
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Termin i miejsce szkolenia
Kiedy: 16 maja 2023 r. (wtorek)
O której: 9:00-14:00
Gdzie: spotkanie online za pomocą aplikacji MS TEAMS

 

Tematyka szkolenia

 • Omówienie zasad aplikowania w naborach dla działania 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii: 

  FESL.10.06-IZ.01-010/23 - projekty inne niż grantowe i parasolowe,

   

  FESL.10.06-IZ.01-011/23 - projekty parasolowe i grantowe;

 • Kryteria i procedura wyboru projektów;
 • Procedury dla projektów parasolowych i grantowych;
 • Wybrane zagadnienia z zakresu kwalifikowalności;
 • Prezentacja wniosku o dofinansowanie w Systemie LSI2021 - funkcjonowanie systemu i proces oceny.

 

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone dla Beneficjentów działania 10.06, którzy przygotowują się do aplikowania w naborach nr FESL.10.06-IZ.01-010/23 i FESL.10.06-IZ.01-011/23, m.in. administracji publicznej, spółek miejskich, partnerstw publiczno-prywatnych, wspólnot energetycznych (w tym klastrów energii i spółdzielni energetycznych), służb publicznych (w tym policji, służb ratowniczych), instytucji ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, instytucji nauki i edukacji.

 

Zasady rekrutacji

Rejestracja na szkolenie online odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.

 • Formularze będą przyjmowane do 15 maja 2023 r. (poniedziałek) do godz. 12:00.
 • Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone e-mailem (przesłanym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym).
 • Dane dostępowe (m.in. link) które umożliwią Ci udział w szkoleniu, otrzymasz na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto e-mail – dzień przed szkoleniem (ok. godz. 14:00).
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona przyszłych beneficjentów Programu.

Z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z każdej zainteresowanej dofinansowaniem instytucji.

 

Kontakt

Pytania dot. tematyki spotkania prosimy kierować na adresy mailowe: energetyka_fr@slaskie.pl 

Tematy poruszone w mailach będą omawiane na spotkaniu.

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt na adres e-mail: funduszeue@slaskie.pl

 

2. Szkolenie dla Wnioskodawców w ramach konkursu nr FE SL.06.01-IZ.01-019/23

 

Organizator
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Termin i miejsce szkolenia
Kiedy: 16 maja 2023 r. (wtorek)
O której: 10:00-13:00
Gdzie: Szkolenie online za pomocą aplikacji "Microsoft Teams"

 

Tematyka szkolenia

 • Omówienie zagadnień dotyczących konkursu nr FESL.06.01-IZ.01-019/23 (Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie 6.1 Edukacja przedszkolna, typ: Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie).
 • Kryteria i procedura wyboru projektów.
 • Wybrane zagadnienia z zakresu kwalifikowalności budżetu projektu.
 • Prezentacja wniosku o dofinansowanie w Systemie LSI2021 - wprowadzanie zakresu danych w formularzu.

W trakcie trwania szkolenia zapraszamy do zadawania pytań w formie chatu.

 

Dla kogo
Szkolenie adresowane jest do organów prowadzących ośrodki wychowania przedszkolnego, które przygotowują się do aplikowania w naborze nr FESL.06.01-IZ.01-019/23.

 

Zasady rekrutacji

Rejestracja na szkolenie online odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.

 • Formularze będą przyjmowane do 15 maja 2023 r. (poniedziałek) do godz. 14:00.
 • Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone e-mailem (przesłanym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym).
 • Dane dostępowe (m.in. link) które umożliwią Ci udział w szkoleniu, otrzymasz na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto e-mail – dzień przed szkoleniem (ok. godz. 14:00).
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba osób, które mogą wziąć udział w spotkaniu, jest ograniczona.

 

Kontakt

Pytania dot. tematyki spotkania prosimy kierować na adresy mailowe: monika.hacas@slaskie.plbarbara.wyka@slaskie.pl 

Tematy poruszone w mailach będą omawiane na spotkaniu.

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt na adres e-mail: szkoleniaue@slaskie.pl

 

3. Zamówienia publiczne do 130 tys. zł w projektach współfinansowanych z FE SL 2021-2027

 

Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

Termin i miejsce szkolenia
Kiedy:  23 maja 2023 r. (wtorek) 
O której: 9:00-15:00
Jak: szkolenie stacjonarne, Katowice

 

Tematyka szkolenia– m.in.:

 • rezygnacja z procedury rozeznania rynku,
 • wyłączenia z zasady konkurencyjności,
 • aspekty społeczne,
 • nowe zasady szacowania wartości zamówienia,
 • nowe reguły badania konfliktu interesów,
 • nowe reguły badania rażąco niskiej ceny, 
 • umowy.

 

Prowadzący

Krzysztof Puchacz – były wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011). Wykładowca zamówień publicznych w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. Stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne”. Autor wielu publikacji książkowych z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej.

 

Zasady rekrutacji

 • Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO (link będzie czynny 10 maja od godz. 09:00)
 • Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
 • Szkolenie jest bezpłatne.

 

! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona przyszłych beneficjentów Programu.

!! Z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.
Kontakt

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt:


Referat Komunikacji i Promocji
Departament Rozwoju i Transformacji Regionu

adres e-mail: szkoleniaue@slaskie.pl, tel. 32 77 99 186.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Dofinansowane przez UE

Rozwój ZIT

Zobacz więcej

Szkolenia kadr jednostek samorządowych

Zobacz więcej

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Deklaracja dostępności

Zobacz więcej