Aktualności

news

Szkolenia

1. Warsztaty pisania wniosków o dofinansowanie w perspektywie finansowej 2021-2027 (dla początkujących)

 

Organizator
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

Termin i miejsce szkolenia
Kiedy:  14 kwietnia 2023 r. (piątek)
O której: 9:00-15:00
Jak: szkolenie stacjonarne, Katowice

 

Tematyka szkolenia– m.in.:

 • koncepcja projektu,
 • dokumentacja projektu a pomysł,
 • najważniejsze zapisy dokumentacji,
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie, najważniejsze elementy, załączniki;
 • złożenie wniosku, przebieg oceny i wyniki, ewentualne odwołania;
 • wybór projektu i podpisanie umowy o dofinansowanie;
 • najczęściej pojawiające się błędy; 
 • nowości perspektywy 2021-2027 i różnice względem aplikowania o dofinansowanie w perspektywie 2014-2020.

 

Prowadzący
Michał Byliniak– trener, autor, kontroler, konsultant, szkoleniowiec, realizator projektów finansowanych ze środków UE. Absolwent Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, praktyk. Od 2004 r. autor i realizator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Od 2008 r. szkoleniowiec w zakresie przygotowania i realizacji projektów, metodologii projektowej, współpracownik Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Autor publikacji, ekspertyz, opinii z zakresu realizacji projektów. Szkoli wnioskodawców i beneficjentów, oceniających wnioski o dofinansowanie, opiekunów projektów, kontrolerów. Ekspert ds. Funduszy Europejskich w ogólnopolskich kampaniach promocyjnych i edukacyjnych promujących dostępne środki. Przedsiębiorca, beneficjent środków z UE. W Perspektywie finansowej 2014-2020 zrealizował ponad 1200 dni szkoleń, wspierał realizację ponad 800 projektów. Współtworzył założenia nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

 

Zasady rekrutacji

 • Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO (link będzie czynny od godz. 09:00)
 • Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
 • Szkolenie jest bezpłatne.

 

! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona przyszłych beneficjentów Programu.

!! Z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.

 

2. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 (dla początkujących)

 

Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

Termin i miejsce szkolenia
Kiedy:  20 kwietnia 2023 r. (czwartek)
O której: 9:00-15:00
Jak: szkolenie stacjonarne, Katowice

 

Tematyka szkolenia– m.in.:

 • omówienie podstawowych zasad programowania nowej perspektywy finansowania, w tym w nowym instrumencie finansowym Next Generation EU,
 • źródła informacji o nowej perspektywie 2021-2027,
 • najnowsze rozwiązania,
 • Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ze szczególnym uwzględnieniem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji;
 • planowane nabory do FE SL 2021-2027.

 

Prowadzący

Marek Świć– specjalista z zakresu prawa europejskiego i polskiego w obszarze polityki spójności, doświadczony wykładowca i trener z ponad 25 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Od dwudziestu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE. 
Prowadzi szkolenia i warsztaty na temat nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027 dla pracowników Instytucji Zarządzających i Pośredniczących oraz potencjalnych beneficjentów. Specjalizuje się w dokumentach strategicznych, aktach prawnych i zagadnieniach związanych ze źródłami finansowania, w tym w nowym instrumencie finansowym Next Generation EU uruchomionym w związku z pandemią Covid-19.

 

Zasady rekrutacji

 • Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO (link będzie czynny 6 kwietnia od godz. 09:00)
 • Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
 • Szkolenie jest bezpłatne.

 

! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona przyszłych beneficjentów Programu. Prosimy o udział w szkoleniu osób, które rozpoczynają pracę w ramach Funduszy Europejskich.

!! Z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej