Aktualności

news

Spotkanie z przedstawicielami firmy P.A. NOVA

23 lutego br. zakończyły się Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Wczoraj spotkaliśmy się z przedstawicielami firmy P.A. NOVA celem omówienia uwag do modelu funkcjonalno-przestrzennego, będącego częścią Strategii, które wpłynęły w ramach konsultacji.

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej