• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Aktualności

news

Spotkania informacyjne

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza na spotkania informacyjne: 

 

 

1. Spotkanie informacyjne dla Wnioskodawców w ramach naboru z działania FESL.10.25 Rozwój kształcenia wyższego zgodnie z potrzebami zielonej gospodarki

 

Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Termin i miejsce spotkania

Kiedy: 7 sierpnia 2023 (poniedziałek)
O której: 10:00-14:00
Gdzie: spotkanie informacyjne stacjonarne - Katowice

 

Dla kogo

Spotkanie informacyjne adresowane jest do podmiotów zainteresowanych aplikowaniem w naborze z Działania 10.25 Rozwój kształcenia wyższego zgodnie z potrzebami zielonej gospodarki

 

Tematyka spotkania

 • omówienie zagadnień dotyczących naboru nr FESL.10.25-IZ.01-025/23
  (Priorytet FESL X Fundusze Europejskie na transformację, Działanie 10.25 Rozwój kształcenia wyższego zgodnie z potrzebami zielonej gospodarki:

TYP: 1. Wsparcie biur karier przy uczelniach wyższych;

TYP: 2. Działania na rzecz rozwoju kadr naukowych z uwzględnieniem doktoratów (w tym wdrożeniowych) i szkół doktorskich, w szczególności na kierunkach zielonej i cyfrowej gospodarki;

TYP: 3. Wsparcie transferu wiedzy i technologii, w szczególności w zakresie zielonej i cyfrowej gospodarki;

TYP: 4. Podniesienie atrakcyjności uczelni wyższych;

TYP: 5. Wsparcie uczniów szkół ponadpodstawowych przez szkoły wyższe

 • kryteria i procedura wyboru projektów
 • wybrane zagadnienia z zakresu kwalifikowalności budżetu projektu
 • zobowiązania wynikające m.in. z umowy o dofinansowanie projektu

 

Zasady rekrutacji

Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.

 • Formularze będą przyjmowane do 3 sierpnia 2023 r. (czwartek) do godz. 14:00.
 • Uczestnictwo w spotkaniu zostanie potwierdzone e-mailem (przesłanym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym).
 • Dane dostępowe, które umożliwią Ci udział w spotkaniu, otrzymasz na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto e-mail – dzień przed szkoleniem (ok. godz. 14:00).
 • Udział jest bezpłatny. Liczba osób, które mogą wziąć udział w spotkaniu, jest ograniczona.

UWAGA!
Informujemy o dostępie do transmisji na żywo ze spotkania na kanale YouTube.
W trakcie transmisji spotkania nie będzie możliwości zadawania pytań. 

 

Kontakt

Pytania dotyczące tematyki spotkania prosimy kierować na adresy mailowe: anna.gillner@slaskie.plkatarzyna.czerwik@slaskie.plkkowal@slaskie.pl.

Tematy poruszone w mailach będą omawiane na spotkaniu.

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt na adres e-mail: szkoleniaue@slaskie.pl

 

2. Spotkanie informacyjne dla Wnioskodawców w ramach naboru z działania FESL.10.23 Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu

 

Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Termin i miejsce szkolenia

Kiedy: 9 sierpnia (środa)
O której: 10:00-13:00
Jak: Spotkanie informacyjne online za pomocą aplikacji "Microsoft Teams"

 

Dla kogo

Spotkanie adresowane jest do organów prowadzących techników i szkół branżowych I stopnia oraz przedsiębiorców prywatnych i publicznych pracodawców zainteresowanych aplikowaniem
w naborze z Działania 10.23 Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji.

 

Tematyka szkolenia

 • omówienie zagadnień dotyczących konkursu nr 10.23-IZ.01-023/23
  (Priorytet X Fundusze Europejskie na transformację, działanie 10.23 Edukacja zawodowa
  w procesie sprawiedliwej transformacji regionu:

typ 1: Upowszechnianie i rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu;

typ 2: Wsparcie placówek kształcenia zawodowego w zmianie profilu nauczania

typ 3: Współpraca szkół kształcenia zawodowego z uczelniami wyższymi oraz pracodawcami)

 • kryteria i procedura wyboru projektów
 • wybrane zagadnienia z zakresu kwalifikowalności budżetu projektu
 • zobowiązania wynikające m.in. z umowy o dofinansowanie projektu

 

Zasady rekrutacji

Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.

 • Formularze będą przyjmowane do 8 sierpnia 2023 r. (wtorek) do godz. 12:00.
 • Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone e-mailem (przesłanym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym).
 • Dane dostępowe (m.in. link) które umożliwią Ci udział w szkoleniu, otrzymasz na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto e-mail – dzień przed szkoleniem (ok. godz. 14:00).
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba osób, które mogą wziąć udział w spotkaniu, jest ograniczona.

 

Kontakt

Pytania dot. tematyki spotkania prosimy kierować na adresy mailowe: anna.szpala@slaskie.planna.fira@slaskie.pl 

Tematy poruszone w mailach będą omawiane na spotkaniu.

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt na adres e-mail: szkoleniaue@slaskie.pl

 

3. Spotkanie informacyjne dla Wnioskodawców w ramach naboru z działania FESL.07.04 Usługi społeczne

 

Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Termin i miejsce spotkania

Kiedy: 18 sierpnia 2023 (piątek)
O której: 11:00-14:00
Gdzie: spotkanie informacyjne stacjonarne, Katowice

 

Dla kogo

Spotkanie informacyjne adresowane jest do podmiotów zainteresowanych aplikowaniem w naborze z Działania FESL.07.04 Usługi Społeczne.

 

Tematyka spotkania

Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działanie 07.04 Usługi społeczne:

typ 1. Usługi opiekuńcze, asystenckie, wytchnieniowe i wsparcie opiekunów faktycznych;

typ 2. Usługi świadczone w ośrodkach wsparcia w formie dziennej;

typ 3. Mieszkania chronione, wspomagane i inne formy mieszkalnictwa wspólnego, w tym rodzinne domy pomocy;

typ 4. Deinstytucjonalizacja placówek całodobowych.

 • kryteria i procedura wyboru projektów
 • wskaźniki produktu, rezultatu oraz monitoringowe dla naboru
 • wybrane zagadnienia z zakresu kwalifikowalności budżetu projektu

 

Zasady rekrutacji

Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.

 • Formularze będą przyjmowane do 16 sierpnia 2023 r. (środa) do godz. 14:00.
 • Uczestnictwo w spotkaniu zostanie potwierdzone e-mailem (przesłanym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym).
 • Udział jest bezpłatnyLiczba osób, które mogą wziąć udział w spotkaniu, jest ograniczona – 2 osoby z każdego zainteresowanego dofinansowaniem podmiotu.

UWAGA!

Informujemy o dostępie do transmisji na żywo ze spotkania na kanale YouTube - link do transmisji zostanie opublikowany 16 sierpnia.
W trakcie transmisji spotkania nie będzie możliwości zadawania pytań.

 

Kontakt

Pytania dot. tematyki spotkania prosimy kierować na adresy mailowe: agnieszka.pelczar@slaskie.pliwona.milewicz@slaskie.pl.

Tematy poruszone w mailach będą omawiane na spotkaniu.

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt na adres e-mail: szkoleniaue@slaskie.pl

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Dofinansowane przez UE

Rozwój ZIT

Zobacz więcej

Szkolenia kadr jednostek samorządowych

Zobacz więcej

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Deklaracja dostępności

Zobacz więcej