• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Aktualności

news

Rekrutacja na studia MBA

W ramach projektu współfinansowanego w ramach działania FESL 5.14. Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej z EFS + w ramach programu FESL 2021-2027 pn.„Szkolenie kadr jednostek samorządowych na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – etap 1.

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE

Master of Business Adminisatration

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego ogłasza nabór uczestników na 3 semestralne studia podyplomowe MBA Master of Business Adminisatration.

Wsparcie kierowane jest do kadry zarządzającej gminnych i powiatowych jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych oraz kadry zarządzającej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (dla których nie są przewidziane inne programy/formy wsparcia).

Przez inne programy lub formy wsparcia należy rozumieć w szczególności wsparcie dla pracowników danej jednostki przewidziane w krajowym programie pn. Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego (FERS) oraz wsparcie przewidziane w poszczególnych działaniach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, np. w działaniu FESL.05.06 Wsparcie dla pracowników instytucji rynku pracy (IRP) lub działaniu FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych (typ 1, w odniesieniu do wsparcia w zakresu deinstytucjonalizacji usług społecznych).

 

Rekrutacja odbywa się w dniach od 26 kwietnia 2024 r. do 6 maja 2024 r. Podzielona jest na dwa etapy:

 1. Uzupełnienie Formularza ilościowego – do 30.04.2024 r., g.11.00 Informacja ze strony ZSC, o ilości przyznanych miejsc dla jednostki i zaproszenie do kolejnego etapu, nastąpi nie później niż 02.05.2024r., g. 12.00.
 2. Uzupełnienie Formularza zgłoszeniowego – do 06.05.2024 r., g. 14.00.

 

Wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia uczestnika wymienione w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 06.05.2024r., g.14.00, na adres e-mail szkoleniakadr@subregioncentralny.plDokumenty należy zabezpieczyć hasłem (proszę aby hasło nie było przekazane w tym samym e-mailu co dokumenty).

 

Informacja o zakwalifikowaniu uczestnika zostanie przekazana do jednostki niezwłoczne po zweryfikowaniu poprawności danych zawartych w załączonych dokumentach.

 

Studia odbywają się w systemie hybrydowym (część zajęć stacjonarnych, część zajęć on-line) w terminie od 26 maja 2024 r. do października 2025 r.

 

Podstawą rozpoczęcia studiów podyplomowych jest posiadanie wykształcenia minimum licencjat, inżynier, magister (wymagany skanu lub zdjęcia dyplomu).

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie wraz z załącznikami.
 2. Program studiów oraz informacje o kadrze.

 

Osoby do kontaktu w ramach Biura projektu:

 • Małgorzata Płonka – 032/ 461-22-48
 • Barbara Krawiec – 032/ 461-22-57

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Dofinansowane przez UE

Rozwój ZIT

Zobacz więcej

Szkolenia kadr jednostek samorządowych

Zobacz więcej

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Deklaracja dostępności

Zobacz więcej