Aktualności

news

Projekt Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego

W dniu 14 września 2023 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt dokumentu pn. Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Śląskiego (uchwała nr 1915/446/VI/2023).

 

Zmiany w RPT

W przyjętym projekcie dokumentu uwzględnione zostały zmiany względem projektu RPT z 27 kwietnia 2023 r. Dotyczyły one:

  • większego podkreślenia działań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego,
  • wzmocnienia zapisów dotyczących rozwoju paliw alternatywnych,
  • uzupełnienia listy wskaźników,
  • odwołania się do przyjętego Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r. (z perspektywą do roku 2032).

 

Czym jest RPT?

Regionalny Plan Transportowy (RPT) to jeden z kluczowych, branżowych dokumentów strategicznych szczebla regionalnego, wskazujący główne cele, działania oraz przedsięwzięcia, które powinny umożliwić osiągniecie przyjętej w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030" wizji rozwoju regionu w obszarze transportu, a także celów klimatycznych UE.

Opracowanie RPT jest elementem spełnienia warunku podstawowego 3.1. Kompleksowe planowanie transportu na odpowiednim poziomie celu polityki 3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności, określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r.

 

Więcej informacji

Regionalny Plan Transportowy wraz z załącznikami znajdziesz w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej