Aktualności

news

Posiedzenie Zarządu Związku Subregionu Centralnego

Dzisiaj odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Związku Subregionu Centralnego.

 

Zarząd Związku podjął 4 uchwały zwiększające poziom dofinansowania dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

 

Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku przedstawiła informacje dotyczące przeprowadzonej analizy stanu realizacji projektów w ramach instrumentu ZIT, potencjalnie zagrożonych brakiem realizacji lub rozliczenia.

 

Ponadto, podczas zebrania dyskutowano także o projektach planowanych do realizacji w ramach perspektywy 2021-2027, zgłoszonych przez Członków Związku do platformy identyfikacji projektów oraz harmonogramie naborów.

 

Uchwały dostępne są w zakładce BIP

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej