• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Aktualności

news

Omówienie standardów dostępności w projektach unijnych

Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

Termin i miejsce szkolenia
Kiedy:  23 lutego 2024 r. (piątek) 
O której: 9:00-15:00
Jak: szkolenie stacjonarne, Katowice

 

Tematyka szkolenia – m.in.:

 • omówienie standardów dostępności dla polityki spójności 2021-2027,
 • omówienie wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji,
 • bariery w funkcjonowaniu i specjalne potrzeby osób z niepełnosprawnościami – warsztat doświadczania ograniczonej sprawności,
 • ustawa o zapewnieniu dostępności. Minimalne wymagania w obszarze: architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym,
 • szczegółowe informacje na temat praktycznego zastosowania standardów dostępności w projektach FE SL 2021-2027.

 

Prowadzący

Szkolenie będzie realizowane zamiennie przez trzech prowadzących:

Bartosz Stępień – wieloletni pracownik Polskiego Związku Głuchych w Łodzi. Zaangażowany w działania monitoringowe i doradcze w zakresie stosowania Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami we wszystkich Regionalnych Programach Operacyjnych (działania realizowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju). Jest odpowiedzialny za realizację audytów dostępności architektonicznej i cyfrowej. Stały współpracownik Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w Łodzi w zakresie opiniowania projektów budowlanych pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Adam Zawisny – od blisko 15 lat związany osobiście, społecznie oraz zawodowo z zapewnianiem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami, w szczególności w zakresie prawa do niezależnego życia oraz dostępności.

Absolwent studiów polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 2015-2021 członek Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, od 2019 roku członek Komitetu sterującego projektu „Dostępność Plus dla Zdrowia”.

Konrad Galiński – audytor dostępności na wielu płaszczyznach, zajmuje się przede wszystkim dostępnością dla osób słabowidzących i niewidomych oraz dostępnością transportu. Realizował monitoring projektów w zakresie stosowania Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami we wszystkich Regionalnych Programach Operacyjnych (działania realizowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju).

Jest autorem kilkunastu ekspertyz dotyczących wdrażania standardu transportowego, dla polityki spójności (realizowanych na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych).

 

Zasady rekrutacji

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.

 • Formularze będą przyjmowane do 21 lutego 2024 r. (środa) do godz. 12:00.
 • Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone e-mailem (przesłanym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym).
 • Udział jest bezpłatny. Liczba osób, które mogą wziąć udział w spotkaniu, jest ograniczona – 2 osoby z każdego zainteresowanego dofinansowaniem podmiotu.

 

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt:
Referat Komunikacji i Promocji
Departament Rozwoju i Transformacji Regionu

adres e-mail: szkoleniaue@slaskie.pl, tel. 32 77 99 186.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Dofinansowane przez UE

Rozwój ZIT

Zobacz więcej

Szkolenia kadr jednostek samorządowych

Zobacz więcej

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Deklaracja dostępności

Zobacz więcej