Aktualności

news

Nabory wniosków

Pierwszy nabór w ramach instrumentu ZIT w perspektywie 2021-2027 został ogłoszony!

 

Nabór dotyczy działania 10.14 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego. 

 

Rozpoczęcie naboru wniosków: 2023-07-18

Zakończenie naboru wniosków: 2023-09-28

 

 Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

  • Administracja rządowa
  • Jednostki Samorządu Terytorialnego
  • Kościoły i związki wyznaniowe
  • Organizacje pozarządowe
  • Szkoły i inne placówki systemu oświaty
  • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
  • Instytucje otoczenia biznesu
  • Podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi
  • Szczegółowe informacje o tym, kto może składać wnioski, znajdziesz w rozdziale 1.3 Regulaminu wyboru projektów.

 

Orientacyjny termin zakończenia postępowania: I kwartał 2024 r.

 

Więcej informacji: https://funduszeue.slaskie.pl/lsi/nabor/92

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej