Aktualności

news

Nabór: FESL.10.14-IZ.01-059/23 - Infrastruktura kształcenia zawodowego

Wydłużenie terminu składania wniosków oraz zmiana załącznika

 

Informujemy o wydłużeniu do 16 listopada 2023 r. terminu składania wniosków dla naboru nr FESL.10.14-IZ.01-059/23. Jednocześnie zmienił się orientacyjny termin zakończenia postępowania na II kwartał 2024 r.

 

Szczegóły naboru

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w sposób konkurencyjny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 nr FESL.10.14-IZ.01-059/23 ramach Osi Priorytetowej X Fundusze Europejskie na Transformację, Działanie 10.14 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego.

Nabór dotyczy ZIT Subregionu Centralnego.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Administracja rządowa

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Kościoły i związki wyznaniowe

Organizacje pozarządowe

Szkoły i inne placówki systemu oświaty

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

Instytucje otoczenia biznesu

Podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi

Szczegółowe informacje o tym, kto może składać wnioski, znajdziesz w rozdziale 1.3 Regulaminu wyboru projektów.

 

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]

85,00 %

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN

66 727 500,00 zł

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR

15 000 000,00 €

 

Jak się ubiegać?

Jak przygotować wniosek?

  1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
  2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak uzupełnić poszczególne pola;
  3. Zapoznaj się z informacjami nt. LSI 2021 – systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
  4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne – dzięki nim szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
  5. Zapoznaj się z SZOP i regulaminem wyboru projektów, poznaj priorytety, działania oraz założenia naboru;
  6. W razie pytań lub wątpliwości skonsultuj się z instytucją organizującą nabór lub Punktem Informacyjnym.

 

Jakie dokumenty przygotować?
Analiza zgodności projektu z zasadami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis
Analizy finansowe i ekonomiczne
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
Załączniki dodatkowe

Jak składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu złóż za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2021 dostępnego na stronie internetowej LSI2021 

 

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

+48 (32) 77 40 306

+48 (32) 77 40 307

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Nabór

edukacja_fr@slaskie.pl 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Al. Korfantego 79
40-160 Katowice

tel. +48 (32) 77 44 720, +48 (32) 77 44 721, +48 (32) 77 44 724
email: punktinformacyjny@slaskie.pl

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej