Aktualności

news

Menedżer zmian – warsztaty szkoleniowe dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego

Jak przekonywać do zmian? Jak przygotować się do komunikowania zmian? Z jakimi problemami na gruncie praktycznym może się spotkać lider organizacji i agent zmiany? Jak podtrzymywać motywację i zaangażowanie w procesie zmian?

 

Na te pytania poznali odpowiedź Koordynatorzy ZIT podczas szkolenia w Szczyrku.

 

Szkolenie „Menedżer zmian – warsztaty szkoleniowe dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego” poprowadziła Pani Katarzyna Kasperek z firmy Kasperek Consulting PRO.

 

Wprowadzeniu prawie każdej zmiany zarówno o znaczeniu strategicznym towarzyszy konieczność ich zakomunikowania. Komunikowanie o zmianie polega na informowaniu o niej, przełamywaniu oporów, edukacji kadry, efektywnym motywowaniu i wielu innych zabiegach, których efektem końcowym jest realizacja założeń dotyczących planowanej zmiany - wdrożenie. Szkolenie dostarcza narzędzi potrzebnych do utrzymania zaangażowania w zmianę w środowisku pracy i uczy jakich błędów nie popełniać oraz minimalizować koszty wprowadzania zmian.

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej