• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Aktualności

news

Konkurs pn. „Wygrana rodzina”

Na początku lutego br. Ministerstwo Funduszy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs dla samorządów działających w partnerstwie z ngos na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana Rodzina”. Jego celem jest walka z dziedziczonym ubóstwem.

 

Program „Wygrana Rodzina” to innowacyjny program, który będzie realizowany na terenach gmin, gdzie występuje koncentracja ubóstwa oraz negatywnych zjawisk, a stan ten „przenosi się” na następne pokolenia. Dotyczy pomocy w konkretnych miejscach – np. w dzielnicach i osiedlach miast. Wsparcie będzie uruchamiane tam, gdzie dotychczasowa pomoc społeczna okazała się niewystarczająca lub nieskuteczna.

 

Wsparcie z programu polega na kompleksowym objęciu opieką całych rodzin i środowiska, w którym one funkcjonują oraz zaangażowaniu do wsparcia lokalnej społeczności. Dzięki temu rodzina nie jest samotna w procesie zmiany, a najbliższe otoczenie towarzyszy jej w dążeniu do zmiany sytuacji życiowej i motywuje do pracy. Szczególna uwaga będzie skierowana na dzieci i młodzież, dlatego że aby skutecznie przeciwdziałać zjawisku dziedziczenia biedy, należy wyrównywać szanse pokolenia znajdującego się na dwóch pierwszych etapach życia – w okresie wczesnego dzieciństwa i w okresie edukacji szkolnej.

 

W konkursie „Wygrana Rodzina” mogą wziąć udział gminy lub ich jednostki organizacyjne, np. ośrodki pomocy społecznej w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, które mają doświadczenie w działalności na rzecz włączenia społecznego, ewentualnie inne instytucje samorządowe.

 

Do rozdysponowania jest 40 milionów zł ( maks. 3 mln na jeden projekt) z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, a wnioski o dofinansowanie można zgłaszać od 19 lutego do 5 kwietnia br. Spotkanie informacyjne on-line odbędzie się 6 marca 2024 r. w godz. 10:00-13:00.

 

Więcej informacji na temat konkursu i możliwości zapisu na spotkanie znajduje się na stronie Konkurs na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”.

Na początku lutego br. Ministerstwo Funduszy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs dla samorządów działających w partnerstwie z ngos na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana Rodzina”. Jego celem jest walka z dziedziczonym ubóstwem.

 

Program „Wygrana Rodzina” to innowacyjny program, który będzie realizowany na terenach gmin, gdzie występuje koncentracja ubóstwa oraz negatywnych zjawisk, a stan ten „przenosi się” na następne pokolenia. Dotyczy pomocy w konkretnych miejscach – np. w dzielnicach i osiedlach miast. Wsparcie będzie uruchamiane tam, gdzie dotychczasowa pomoc społeczna okazała się niewystarczająca lub nieskuteczna.

 

Wsparcie z programu polega na kompleksowym objęciu opieką całych rodzin i środowiska, w którym one funkcjonują oraz zaangażowaniu do wsparcia lokalnej społeczności. Dzięki temu rodzina nie jest samotna w procesie zmiany, a najbliższe otoczenie towarzyszy jej w dążeniu do zmiany sytuacji życiowej i motywuje do pracy. Szczególna uwaga będzie skierowana na dzieci i młodzież, dlatego że aby skutecznie przeciwdziałać zjawisku dziedziczenia biedy, należy wyrównywać szanse pokolenia znajdującego się na dwóch pierwszych etapach życia – w okresie wczesnego dzieciństwa i w okresie edukacji szkolnej.

 

W konkursie „Wygrana Rodzina” mogą wziąć udział gminy lub ich jednostki organizacyjne, np. ośrodki pomocy społecznej w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, które mają doświadczenie w działalności na rzecz włączenia społecznego, ewentualnie inne instytucje samorządowe.

Do rozdysponowania jest 40 milionów zł ( maks. 3 mln na jeden projekt) z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, a wnioski o dofinansowanie można zgłaszać od 19 lutego do 5 kwietnia br. Spotkanie informacyjne on-line odbędzie się 6 marca 2024 r. w godz. 10:00-13:00.

 

Więcej informacji na temat konkursu i możliwości zapisu na spotkanie znajduje się na stronie Konkurs na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Dofinansowane przez UE

Rozwój ZIT

Zobacz więcej

Szkolenia kadr jednostek samorządowych

Zobacz więcej

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Deklaracja dostępności

Zobacz więcej