Aktualności

news

Kolejna wersja programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

18 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, uwzględniający przesłane przez Komisję Europejską uwagi natury technicznej, nie wpływające na jego merytoryczny zakres (uchwała nr 2057/376/VI/2022).

Jest to kolejny istotny krok przybliżający region do momentu wydania przez KE decyzji zatwierdzającej nowy program dla województwa na kolejną perspektywę finansową.

Dokumenty do pobrania w poniższym linku:

https://rpo.slaskie.pl/dokument/fesl_2021_2027_projekt_181122

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej