Aktualności

news

Karta Praw Podstawowych Unii EUropejskiej

Czy wiesz, że prawa człowieka i obowiązki obywatelskie są w krajach Unii Europejskiej regulowane przez Kartę Praw Podstawowych?

 

Jest to dokument, w którym zebrane są wszystkie prawa osobiste, obywatelskie, polityczne, gospodarcze i społeczne przysługujące obywatelom Unii.

 

Na stronie internetowej https://e-learning.fra.europa.eu/ można skorzystać z modułu szkoleniowego, zawierającego szereg szkoleń e-learningowych dotyczących stosowania Karty Praw Podstawowych.

 

Ponadto informujemy, że 13 września odbędzie się sesja informacyjna przeznaczona dla pracowników administracji publicznej państw członkowskich UE oraz państw kandydujących mających status obserwatora FRA.

 

Sesja poświęcona zostanie funkcjonalnościom dwóch dostępnych on-line narzędzi: CharterpediaEFRIS (https://fra.europa.eu/en/databases/efris/), tj. dwóch systemów informacji o Karcie Praw Podstawowych UE i prawach podstawowych prowadzonych przez FRA.

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej