• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Aktualności

news

Inauguracja studiów MBA

W miniony weekend odbyła się inauguracja studiów Master of Business Administration (MBA) 

W studiach uczestniczy 75 pracowników jednostek samorządu terytorialnego z obszaru subregionu centralnego województwa śląskiego.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia oraz owocnej nauki!

 

Odpowiadając na potrzeby kompetencyjne pracowników jednostek samorządu terytorialnego, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego złożył, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

 

Uzyskano dofinasowanie do projektu „Szkolenie kadr jednostek samorządowych na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - etap 1”, w ramach Działania FESL.05.14 - Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej.

 

Całkowita wartość projektu to 7 270 961,50 PLN.

Kwota dofinansowania to 6 180 317,27 PLN.

Okres realizacji projektu: 2024-01-01 - 2025-12-31.

 

Celem projektu jest nabycie/ uzupełnienie/ podniesienie kompetencji/ kwalifikacji/ umiejętności, w szczególności zielonych i cyfrowych, w celu poprawy jakości usług pracowników gminnych i powiatowych jednostek samorządu terytorialnego subregionu centralnego województwa śląskiego oraz ich jednostek organizacyjnych, jak również pracowników Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

 

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami horyzontalnymi, w tym równości szans, niedyskryminacji. Wszystkie formy wsparcia spełniają standardy dostępności dla Polityki Spójności 2021-2027.

 

#FunduszeUE #dofinansowanie #studiaMBA #MBA #CentralnySubregionRozwoju

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Dofinansowane przez UE

Rozwój ZIT

Zobacz więcej

Szkolenia kadr jednostek samorządowych

Zobacz więcej

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Deklaracja dostępności

Zobacz więcej