Aktualności

news

Cykl spotkań z Członkami Związku wprowadzający do nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Za nami cykl spotkań z Członkami Związku koncentrujący się na wprowadzeniu do nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

 

Odbyło się 9 spotkań, podczas których przedstawialiśmy informacje o :

  • obszarach tematycznych, które realizowane będą przez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT),
  • możliwościach finansowania projektów w programach krajowych – w szczególności w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko (FEnIKS)
  • projektowanych zmianach w procesie aplikowania o środki,
  • działaniach możliwych do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego + oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

 

Dziękujemy za liczne uczestnictwo.

 

Prezentacje ze spotkań dostępne są poniżej.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej