• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Aktualności

news

Badania Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)

Uprzejmie informujemy, że od 12 do 31 stycznia 2024 r., na terenie całego kraju prowadzone jest, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, badanie reprezentacyjne „Koniunktura w gospodarstwach rolnych (AK-R)”.

 

Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku:

 • w styczniu (dotyczy II półrocza roku ubiegłego)
 • w lipcu (dotyczy I półrocza roku bieżącego)

 

Wyniki badania prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i w marcu roku następnego.

 

Ponieważ uzyskane od Państwa informacje są niezwykle istotne, zwracamy się z gorącą prośbą o samodzielne wypełnienie formularza lub udział w wywiadzie telefonicznym, gdy zadzwoni do Państwa ankieter.

 

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

 • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach od 12 do 15 stycznia 2024 r., dostępnego na stronie: rolnictwo.stat.gov.pl
 • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 16 do 31 stycznia 2024 r.

 

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do tego badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

 • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach od 16 do 25 stycznia 2024 r., dostępnego na stronie: rolnictwo.stat.gov.pl
 • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 26 do 31 stycznia 2024 r.

 

Celem badania jest dostarczenie informacji o tym, jak rolnicy oceniają koniunkturę w minionym półroczu, oceniają bieżącą oraz prognozują koniunkturę w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2024 r. Dodatkowo, w tej edycji badania zostanie przeprowadzony pilotaż dotyczący cez zakupu i dzierżawy gruntów.

 

Zakres danych zbieranych w badaniu można sprawdzić na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl

 

Wszystkie odpowiedzi udzielane w badaniu będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

 

W przypadku pytań związanych z badaniem lub chęcią weryfikacji tożsamości ankietera, proszę o kontakt z infolinią statystyczną czynną pod numerem tel. +48 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub z pracownikami Urzędu Statystycznego właściwego dla Państwa województwa.

 

Wykaz osób do kontaktu dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: Kontakt | Badania Ankietowe (stat.gov.pl).

 

Tożsamość ankietera statystycznego można także zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji dostępnej pod adresem: badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera

 

Wyniki badania, jak również najnowsze publikacje oparte o wyniki innych badań statystycznych, znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Statystycznego stat.gov.pl.

 

Więcej informacji na stronie Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa - Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 12-31.01.2024 r.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Logotyp Fundusze Europejskie dla Śląskiego Logotyp Unia Europejska

Rozwój ZIT

Zobacz więcej

Szkolenia kadr jednostek samorządowych

Zobacz więcej

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Deklaracja dostępności

Zobacz więcej