Aktualności

news

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 v 22.4.

17 marca 2023 r., zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wersji 22.4.

 

Zmiany wprowadzone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP) obejmują zmiany finansowe mające na celu pełne wykorzystanie środków programu. W Działaniu 15.1 Pomoc Techniczna – REACT-EU dodano zapis rozszerzający zakres wsparcia o organizację konkursów wiedzy o REACT-EU. Zmieniono zapis dotyczący intensywności wsparcia w Działaniu 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne.

 

Aktualna wersja dokumentu znajduje się w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej