Aktualności

news

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 v 22.3

18 stycznia 2023 r., Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wersji 22.3.

 

Co się zmieniło?

 

Zmiany wprowadzone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP) dotyczą przesunięć środków finansowych pomiędzy działaniami i mają na celu pełne wykorzystanie środków finansowych programu.

 

Aktualna wersja dokumentu znajduje się w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej