• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Aktualności

news

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie na 2023 r.

27 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2023 r. przyjęty uchwałą nr 2766/475/VI/2023.

 

W harmonogramie zaktualizowano terminy rozpoczęcia i zakończenia naborów, zmieniono kwoty przeznaczone na dofinansowanie. Ponadto, doprecyzowano daty dzienne rozpoczęcia i zakończenia naborów na I kwartał 2024 roku. Wyszczególniono również nabory z poddziałem na poszczególne ZIT-y. Usunięto nabory, które się zakończyły oraz dodano nowe nabory

 

W zaktualizowanym harmonogramie zaplanowano ogłoszenie 132 naborów na kwotę 7 579 733 053,55  zł.

 

Co się zmieniło?

 • Dodano 39 nowych naborów
 • Usunięto 32 nabory, które się zakończyły

 

Zmiany terminów ogłoszenia naborów:

 • Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach(2 nabory),
 • Działanie 3.1. Zakup taboru autobusowego/ trolejbusowego - ZIT (3 nabory),
 • Działanie 3.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska (3 nabory),
 • Działanie 3.3.. Regionalne Trasy Rowerowe,
 • Działanie 5.4. Aktywizacja zawodowa osób pracujących,
 • Działanie 5.12. Regionalne programy zdrowotne,
 • Działanie 5.14. Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej (2 nabory),
 • Działanie 6.3. Kształcenie zawodowe,
 • Działanie 7.5. Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych (2 nabory),
 • Działanie 7.7. Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej,
 • Działanie 10.6. Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii (4 nabory),
 • Działanie 10.20. Wsparcie na założenie działalności gospodarczej,
 • Działanie 10.22. Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji – FST,
 • Działanie 10.26. Wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji w regionie.

 

Zmiany alokacji naborów:

 • Działanie 3.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska – ZIT
 • Działanie 11 Równość szans na rynku pracy (2 nabory)

 

zmiana alokacji pomiędzy typami projektów,

 • Działanie 5.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej,
 • Działanie 10.7 Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe.

 

Aktualna wersja dokumentu znajduje się w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Logotyp Fundusze Europejskie dla Śląskiego Logotyp Unia Europejska

Rozwój ZIT

Zobacz więcej

Szkolenia kadr jednostek samorządowych

Zobacz więcej

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Deklaracja dostępności

Zobacz więcej