Aktualności

news

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie na 2023 r.

27 września 2023 r. Urząd Marszałkowski zaktualizował harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2023 r. przyjęty uchwałą nr 2003/451/VI/2023.

 

W harmonogramie zaktualizowano terminy rozpoczęcia i zakończenia naborów, zmieniono kwoty przeznaczone na dofinansowanie. Ponadto doprecyzowano daty dzienne rozpoczęcia i zakończenia naborów. Usunięto nabory, które się zakończyły oraz dodano nowe nabory.

 

W zaktualizowanym harmonogramie zaplanowano ogłoszenie 130 naborów na kwotę 11 182 484 263,94 zł.

 

Co się zmieniło?

 

Usunięte nabory:

 • Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa poprzez OHP – nabór zakończony;
 • Działanie 5.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej – nabór zakończony;
 • Działanie 6.1 Edukacja przedszkolna – nabór zakończony;
 • Działanie 6.2 Kształcenie ogólne – nabór zakończony;
 • Działanie 6.3 Kształcenie zawodowe – nabór zakończony;

 

Zmiany terminów ogłoszenia naborów:

 • Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (2 nabory),
 • Działanie 1.4 Cyfryzacja administracji publicznej (niekonkurencyjny),
 • Działanie 1.4 Cyfryzacja administracji publicznej (konkurencyjny),
 • Działanie 1.6 Rozwój przedsiębiorczości – EFRR,
 • Działanie 2.2 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT,
 • Działanie 5.5 Usługi EURES,
 • Działanie 5.6 Szkolenia dla pracowników IRP,
 • Działanie 5.12 Regionalne programy,
 • Działanie 5.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej (3 nabory),
 • Działanie 5.15 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców – PSF,
 • Działanie 6.4 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji,
 • Działanie 6.6 Kształcenie osób dorosłych - EFS+,
 • Działanie 6.7 Upskilling pathways - RLKS,
 • Działanie 6.9 Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji - LOWE,
 • Działanie 7.2 Aktywna integracja,
 • Działanie 7.3 Integracja społeczno - gospodarcza cudzoziemców,
 • Działanie 7.5 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych (3 nabory),
 • Działanie 7.8 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny,
 • Działanie 8.3 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego – ZIT,
 • Działanie 10.11 Systemowe zarządzanie terenami poprzemysłowymi (2 nabory niekonkurencyjne),
 • Działanie 10.16 Rozwój przedsiębiorczości FST,
 • Działanie 10.17 Kształcenie osób dorosłych – FST,
 • Działanie 10.20 Wsparcie na założenie działalności gospodarczej,
 • Działanie 10.22 Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji - FST.

 

Podział jednego ogólnego naboru na nabory w podziale na ZIT:

 • Działanie 2.2 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT,
 • Działanie 3.1 Zakup taboru autobusowego/trolejbusowego - ZIT,
 • Działanie 3.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT,
 • Działanie 3.3 Regionalne Trasy Rowerowe – ZIT,
 • Działanie 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

 

Aktualna wersja dokumentu znajduje się w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej