• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa strony

Wyniki naborów ZIT

Instrument terytorialny:
ZIT Subregionu Centralnego

Oś priorytetowa:

3. Konkurencyjność MŚP
Działanie:
3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP
Poddziałanie:
3.1.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT

Numer naboru:

RPSL.03.01.01-IZ.01-24-025/15

RPSL.03.01.01-IZ.01-24-120/16

RPSL.03.01.01-IZ.01-24-222/17

RPSL.03.01.01-IZ.01-24-289/18

RPSL.03.01.01-IZ.01-24-313/19

 

Instrument terytorialny:
ZIT Subregionu Centralnego

Oś priorytetowa:
4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
4.1. Odnawialne źródła energii
Poddziałanie:
4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT

Numer naboru:

RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15
RPSL.04.01.01-IZ.01-24-108/16
RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18
RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19


Instrument terytorialny:
ZIT Subregionu Centralnego

Oś priorytetowa:
4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie:
4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Numer naboru:

RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/16
RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16
RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18
RPSL.04.03.01-IZ.01-24-370/20

 

Instrument terytorialny:
ZIT Subregionu Centralnego

Oś priorytetowa:
4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie:
4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT
Numer naboru:

RPSL.04.05.01-IZ.01-24-022/15
RPSL.04.05.01-IZ.01-24-030/15
RPSL.04.05.01-IZ.01-24-087/16
RPSL.04.05.01-IZ.01-24-091/16
RPSL.04.05.01-IZ.01-24-200/17
RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18
RPSL.04.05.01-IZ.01-24-270/18
RPSL.04.05.01-IZ.01-24-328/19
RPSL.04.05.01-IZ.01-24-353/19
RPSL.04.05.01-IZ.01-24-358/19

 

Instrument terytorialny:
ZIT Subregionu Centralnego

Oś priorytetowa:
5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie:
5.1. Gospodarka wodno-ściekowa
Poddziałanie:
5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT

Numer naboru:

RPSL.05.01.01-IZ.01-24-069/16
RPSL.05.01.01-IZ.01-24-161/17
RPSL.05.01.01-IZ.01-24-266/18
RPSL.05.01.01-IZ.01-24-329/19

 

Instrument terytorialny:
ZIT Subregionu Centralnego

Oś priorytetowa:
5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie:
5.2. Gospodarka odpadami
Poddziałanie:
5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT

Numer naboru:

RPSL.05.02.01-IZ.01-24-068/16
RPSL.05.02.01-IZ.01-24-191/17
RPSL.05.02.01-IZ.01-24-193/17
RPSL.05.02.01-IZ.01-24-285/18
RPSL.05.02.01-IZ.01-24-286/18
RPSL.05.02.01-IZ.01-24-319/19
RPSL.05.02.01-IZ.01-24-332/19
RPSL.05.02.01-IZ.01-24-333/19
RPSL.05.02.01-IZ.01-24-379/20
RPSL.05.02.01-IZ.01-24-383/20
RPSL.05.02.01-IZ.01-24-384/20

 

Instrument terytorialny:
ZIT Subregionu Centralnego

Oś priorytetowa:
5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie:
5.4. Ochrona różnorodności biologicznej
Poddziałanie:
5.4.1. Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT

Numer naboru:

RPSL.05.04.01-IZ.01-24-021/15
RPSL.05.04.01-IZ.01-24-073/16

 

Instrument terytorialny:
ZIT Subregionu Centralnego

Oś priorytetowa:
7. Regionalny rynek pracy
Działanie:
7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Poddziałanie:
7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT

Numer naboru:

RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16
RPSL.07.01.01-IP.02-24-034/17
RPSL.07.01.01-IP.02-24-055/18
RPSL.07.01.01-IP.02-24-064/19

 

Instrument terytorialny:
ZIT Subregionu Centralnego

Oś priorytetowa:
7. Regionalny rynek pracy
Działanie:
7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
Poddziałanie:
7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT

Numer naboru:

RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16
RPSL.07.03.01-IP.02-24-039/17

 

Instrument terytorialny:
ZIT Subregionu Centralnego

Oś priorytetowa:
7. Regionalny rynek pracy
Działanie:
7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)
Poddziałanie:
7.4.1. Outplacement – ZIT

Numer naboru:

RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16
RPSL.07.04.01-IP.02-24-046/17

 

Instrument terytorialny:
ZIT Subregionu Centralnego

Oś priorytetowa:
8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie:
8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego
Poddziałanie:
8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT

Numer naboru:

RPSL.08.01.01-IZ.01-24-063/16
RPSL.08.01.01-IZ.01-24-188/17
RPSL.08.01.01-IZ.01-24-283/18

 

Instrument terytorialny:
ZIT Subregionu Centralnego

Oś priorytetowa:
8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie:
8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników
Poddziałanie:
8.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT

Numer naboru:

RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16

 

Instrument terytorialny:
ZIT Subregionu Centralnego
Oś priorytetowa:
8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie:
8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałanie:
8.3.1. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT

Numer naboru:

RPSL.08.03.01-IZ.01-24-085/16
RPSL.08.03.01-IZ.01-24-196/17
RPSL.08.03.01-IZ.01-24-242/18

 

Instrument terytorialny:
ZIT Subregionu Centralnego
Oś priorytetowa:
9. Włączenie społeczne
Działanie:
9.1. Aktywna integracja
Poddziałanie:
9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

Numer naboru:

RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17
RPSL.09.01.01-IZ.01-24-207/17
RPSL.09.01.01-IZ.01-24-278/18

 

Instrument terytorialny:
ZIT Subregionu Centralnego
Oś priorytetowa:
9. Włączenie społeczne
Działanie:
9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie:
9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

Numer naboru:

RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16
RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17
RPSL.09.02.01-IZ.01-24-229/18
RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/19

 

Instrument terytorialny:
ZIT Subregionu Centralnego
Oś priorytetowa:
10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie:
10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie:
10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT

Numer naboru:

RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/15
RPSL.10.02.01-IZ.01-24-096/16
RPSL.10.02.01-IZ.01-24-226/17
RPSL.10.02.01-IZ.01-24-365/19

 

Instrument terytorialny:
ZIT Subregionu Centralnego
Oś priorytetowa:
10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie:
10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie:
10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT

Numer naboru:

RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16
RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17

 

Instrument terytorialny:
ZIT Subregionu Centralnego
Oś priorytetowa:
11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie:
11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie:
11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

Numer naboru:

RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15
RPSL.11.01.01-IZ.01-24-112/16
RPSL.11.01.01-IZ.01-24-169/17
RPSL.11.01.01-IZ.01-24-233/18

 

Instrument terytorialny:
ZIT Subregionu Centralnego
Oś priorytetowa:
11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie:
11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie:
11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

Numer naboru:

RPSL.11.02.01-IZ.01-24-049/16
RPSL.11.02.01-IZ.01-24-131/16
RPSL.11.02.01-IZ.01-24-178/17
RPSL.11.02.01-IZ.01-24-247/18

 

Instrument terytorialny:
ZIT Subregionu Centralnego
Oś priorytetowa:
11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie:
11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych
Poddziałanie:
11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT

Numer naboru:

RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16
RPSL.11.04.01-IP.02-24-049/17
RPSL.11.04.01-IP.02-24-060/18
RPSL.11.04.01-IP.02-24-068/19

 

Instrument terytorialny:
ZIT Subregionu Centralnego
Oś priorytetowa:
12. Infrastruktura edukacyjna
Działanie:
12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego
Poddziałanie:
12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT

Numer naboru:

RPSL.12.01.01-IZ.01-24-008/15
RPSL.12.01.01-IZ.01-24-080/16
RPSL.12.01.01-IZ.01-24-221/17

 

Instrument terytorialny:
ZIT Subregionu Centralnego
Oś priorytetowa:
12. Infrastruktura edukacyjna
Działanie:
12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego
Poddziałanie:
12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT

Numer naboru:

RPSL.12.02.01-IZ.01-24-040/16
RPSL.12.02.01-IZ.01-24-117/16
RPSL.12.02.01-IZ.01-24-225/17
RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18
RPSL.12.02.01-IZ.01-24-309/19
RPSL.12.02.01-IZ.01-24-374/20

 

Belka z logotypami: Fundusze Europejskie, Flaga Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Dofinansowane przez UE

Rozwój ZIT

Zobacz więcej

Szkolenia kadr jednostek samorządowych

Zobacz więcej

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Deklaracja dostępności

Zobacz więcej