rok 2022

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
102/2022 24.01.2022

w sprawie: celów i zadań Biura Związku na 2022 rok

pobierz pobierz
103/2022 31.10.2022

w sprawie podziału obowiązków pracowników Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, w zakresie administrowania stroną internetową Związku

pobierz pobierz
Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności