Catering na 22.11.2017 r.

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:

 

"Świadczenie usługi cateringowej
na potrzeby Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
w czasie spotkań organizowanych dnia 22.11.2017 r. w Katowicach".

 

Termin składania ofert: 14.11.2017 r. 

 

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności