Druk i dostawa wizytówek

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do złożenia propozycji cenowej na druk i dostawę wizytówek wraz z przygotowaniem graficznym kompletu danych osobowych dla wizytówek (kod CPV 79823000-9 usługi drukowania i dostawy, kod CPV 79822500-7 usługi projektów graficznych)

 

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności