Ewidencja uchwał Rady Konsultacyjnej ds. ZIT

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności