rok 2017

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
4/2017 13.04.2017

w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2016 rok. 

pobierz pobierz
5/2017 13.04.2017

 

w sprawie wydania opinii w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2016 rok. 

pobierz pobierz
Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności