Program LIFE

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie analizy potrzeb, opracowanie koncepcji projektu oraz wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu LIFE.

Termin składania ofert: 08.05.2018 r.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności