Usługa cateringowa w 2019 roku.

Szanowni Państwo,

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w postępowaniu na Świadczenie usług cateringowych na potrzeby organizacji

spotkań w 2019 r.” (kod CPV 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków, kod CPV 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków, kod CPV 55400000-4 usługi podawania napojów)

 

Termin składania ofert: 8.07.2019 r., do godziny 12:00

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności