Przeprowadzenie warsztatów ze studium wykonal.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do złożenia propozycji cenowej na przeprowadzenie w 2017 roku czterech dwudniowych spotkań warsztatowych  w zakresie opracowywania studium wykonalności i analizy finansowej dla projektów ZIT RPO WSL 2014-2020.

 

Termin składania ofert: 25 stycznia 2017 r.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności