Aktualności

Biuletyn CUPT

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Biuletynu CUPT.

czytaj więcej

Warsztaty z modelu struktury funkcjonalno - przestrzennej

Przedstawiciele wydziałów rozwoju rozpoczęli warsztaty dotyczące modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego do 2030 roku.. 

czytaj więcej

Aktualizacja SZOOP RPO WSL wersja 22.1

W dniu 14 września 2022 roku Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 1638/362/VI/2022, zatwierdził aktualizację SZOOP RPO WSL 2014-2020 wersja 22.1.

czytaj więcej

Utrudniony kontakt

W związku z wyjazdowym spotkaniem roboczym informujemy, iż kontakt z pracownikami Biura Związku może być utrudniony w dniach 21-23.09.2022 r. 

czytaj więcej

Zebranie Zarządu

Dziś odbyło się kolejne Zebranie Zarządu Związku. Podjęte uchwały dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej Związku Subregionu Centralnego.

czytaj więcej
Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej