Aktualności

Trzydniowe warsztaty wprowadzające do wdrażania funduszy europejskich w najbliższych latach w województwie śląskim

W jakim kierunku powinien rozwijać się region? Jak może on wykorzystać swoje wewnętrzne potencjały i stać się atrakcyjnym miejscem do mieszkania? Jakie działania powinny podejmować miasta, aby zwinnie reagować na zmieniające się warunki?

czytaj więcej

Aktualizacja SZOOP RPO WSL wersja 22.1

W dniu 14 września 2022 roku Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą nr 1638/362/VI/2022, zatwierdził aktualizację SZOOP RPO WSL 2014-2020 wersja 22.1.

czytaj więcej

Utrudniony kontakt

W związku z wyjazdowym spotkaniem roboczym informujemy, iż kontakt z pracownikami Biura Związku może być utrudniony w dniach 21-23.09.2022 r. 

czytaj więcej

Zebranie Zarządu

Dziś odbyło się kolejne Zebranie Zarządu Związku. Podjęte uchwały dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej Związku Subregionu Centralnego.

czytaj więcej

Bądź aktywny! DOTACJE i KWALIFIKACJE szansą na rynku pracy!

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa prowadzi nabór do udziału w projekcie, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych osób zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika.

czytaj więcej
Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej