rok 2020

Numer uchwały Data Treść Tekst pierwotny Tekst jednolity
4/2020 30.06.2020

w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2019 rok

pobierz pobierz
5/2020 30.06.2020

w sprawie wydania opinii w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2019 rok

pobierz pobierz
Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności