Aktualności

news

Zebranie Zarządu

Dziś odbyło się kolejne Zebranie Zarządu Związku w trakcie, którego Członkowie Zarządu przyjęli uchwały dotyczące zgody na podpisanie porozumienia w sprawie zasad współpracy w zakresie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru subregionu centralnego z Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolią. Podjęta została również Uchwała na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu Gminy Ogrodzieniec realizowanego w ramach 10.2.1.

Zarząd Związku dyskutował na temat środków przeznaczonych na instrument ZIT w obecnej perspektywie finansowej.

Podjęte uchwały dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej Związku Subregionu Centralnego.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej