Aktualności

Aktualizacja RPO WSL 2014-2020

Informujemy, iż w dniu 03 sierpnia 2022 roku, uchwałą nr 1383/354/VI/2022 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmieniony Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który został przyjęty decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2022)5440 z dn. 22 lipca 2022 r.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej