Aktualności

news

Warsztaty dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)

Wraz z Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolią prowadzimy w tym tygodniu warsztaty dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). Warsztaty kończą prace nad przygotowywanym dokumentem, który w I kwartale 2023 r. trafi do konsultacji.

 

Warsztaty odbyły się w Bytomiu, Tychach, Sosnowcu. Dzisiejsze warsztaty odbędą się w Gliwicach.

 

Czym jest Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)?

To strategia przyjaznego transportu w mieście. Określa ona rozwój systemów i usług transportowych z uwzględnieniem ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców i patrzy na wszystkie gałęzie transportu.

 

Celem planu mobilności jest:

  • zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podroży i usług,
  • przyczynianie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii, poprawa wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów,
  • pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości.

 

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej