Szkolenia i konferencje

Do celów statutowych Związku Subregionu Centralnego należy między innymi koordynacja działań związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć rozwojowych, inicjowanie i wspomaganie współpracy między Członkami Związku w zakresie przygotowania oraz realizacji projektów i przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych.

 

Biuro Związku realizuje wspomniane cele koncentrując się w głównej mierze na wspieraniu Członków Związku w przygotowaniach proceduralnych, w tym tworząc niezbędną dokumentację, rozwiązania prawne oraz organizując przygotowanie teoretyczne w formie specjalistycznych szkoleń i warsztatów. W ramach wsparcia kompetencyjnego Biuro Związku w 2015 r. rozpoczęło również cykl spotkań eksperckich. 

 

 

1. Stosowanie zasady DNSH przy realizacji inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

 

Organizator

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR)

Termin i miejsce szkolenia
Kiedy: 3 października 2023 r. (wtorek) 

O której: 10:00-12:30

Jak: szkolenie stacjonarne, Katowice

 

Kto: szkolenie jest skierowane do przedstawicieli administracji szczebla wojewódzkiego, którzy na poziomie regionalnym są zaangażowani we wdrażanie KPO oraz do przedstawicieli pozostałych jednostek samorządu terytorialnego (JST), które są lub będą odbiorcami wsparcia.

Tematyka szkolenia– stosowanie zasady Do Not Significant Harm

Przed przystąpieniem do udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie ankiety diagnozującej potrzeby szkoleniowe:

Ocena potrzeb szkoleniowych pracowników administracji samorządowej - zasada DNSH (office.com)


Dla osób, które (z różnych względów) nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu stacjonarnym, planowane są szkolenia online oraz ogólnie dostępny e-learning.

 

Prowadzący

Atmoterm S.A.

 • Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO 
 • Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
 • Szkolenie jest bezpłatne.

! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów.
 

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt:

dnsh@mfipr.gov.pl

 

2. Szkolenie z pisania wniosków o dofinansowanie w perspektywie finansowej 2021-2027 (dla początkujących).

Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

Termin i miejsce szkolenia
Kiedy:  5 października 2023 r. (czwartek) 
O której: 9:00-15:00
Jak: szkolenie stacjonarne, Katowice

 

Tematyka szkolenia– m.in.:

 • koncepcja projektu,
 • dokumentacja projektu a pomysł,
 • najważniejsze zapisy dokumentacji,
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie, najważniejsze elementy, załączniki;
 • złożenie wniosku, przebieg oceny i wyniki, ewentualne odwołania;
 • wybór projektu i podpisanie umowy o dofinansowanie;
 • najczęściej pojawiające się błędy; 
 • nowości perspektywy 2021-2027 i różnice względem aplikowania o dofinansowanie w perspektywie 2014-2020.

 

Prowadzący

Michał Byliniak– trener, autor, kontroler, konsultant, szkoleniowiec, realizator projektów finansowanych ze środków UE. Absolwent Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, praktyk. Od 2004 r. autor i realizator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Od 2008 r. szkoleniowiec w zakresie przygotowania i realizacji projektów, metodologii projektowej, współpracownik Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Autor publikacji, ekspertyz, opinii z zakresu realizacji projektów. Szkoli wnioskodawców i beneficjentów, oceniających wnioski o dofinansowanie, opiekunów projektów, kontrolerów. Ekspert ds. Funduszy Europejskich w ogólnopolskich kampaniach promocyjnych i edukacyjnych promujących dostępne środki. Przedsiębiorca, beneficjent środków z UE. W Perspektywie finansowej 2014-2020 zrealizował ponad 1200 dni szkoleń, wspierał realizację ponad 800 projektów. Współtworzył założenia nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

 

Zasady rekrutacji

 • Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO (link będzie czynny 22 września, od godz. 09:00)
 • Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
 • Szkolenie jest bezpłatne.

! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona przyszłych beneficjentów programu.

!! Z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.

 

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt:
Referat Komunikacji i Promocji
Departament Rozwoju i Transformacji Regionu

adres e-mail: szkoleniaue@slaskie.pl, tel. 32 77 99 186.

 

3. Żywa Biblioteka – w drodze do Stacji Równość

 

Organizator

Departament Rozwoju i Transformacji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

 

Termin i miejsce

Kiedy: 5 października 2023 r. (czwartek)
O której: 10:00-15:00 – można przyjść o dowolnej porze (jedna rozmowa trwa ok. 30 min)
Gdzie: Miejski Domu Kultury "Bogucice-Zawodzie", ul. Markiefki 44A, Katowice

 

Tematyka spotkania

Żywa Biblioteka jest miejscem, w którym każdy ma szansę spotkać osoby dyskryminowane ze względu na swoją przeszłość, zawód, poziom sprawności, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, orientację seksualną, kolor skóry, poglądy, itp. Książkami w Żywej Bibliotece są prawdziwi ludzie, reprezentanci mniejszości i grup społecznych, które spotykają się z brakiem akceptacji, wykluczeniem i uprzedzeniami.

Czytelnik może wybrać z katalogu interesującą go Żywą Książkę, a następnie „wypożyczyć” ją na 30-minutową rozmowę, podczas której może zadawać pytania, jakich nie odważyłby się zadać w żadnych innych okolicznościach.

Wypożyczając taką książkę, wchodzimy z nią w dialog, konfrontujemy swoje wyobrażenia o niej oraz społeczne stereotypy i uprzedzenia, z czasem zastępując je zrozumieniem i empatią, co może prowadzić do zmiany nastawienia i postrzegania takiej osoby.

Spotkanie z Żywą Książką to początek poszukiwania rzetelnych informacji na temat mniejszości, różnych grup społecznych i osób narażonych na dyskryminację, z którymi nie zawsze mamy do czynienia na co dzień.

Międzynarodowy projekt „Żywa Biblioteka” jest zatwierdzony przez Radę Europy jako oficjalna metoda edukacji o prawach człowieka. Jest to projekt edukacyjny ukazujący różnorodność naszego społeczeństwa, budujący postawy otwartości, akceptacji i dialogu. Jest on jednocześnie blisko człowieka, skupiony na emocjach, na relacjach międzyludzkich, a jednocześnie promuje szacunek do drugiego człowieka – kimkolwiek on jest.

W katalogu przygotowanym na 5 października będą do dyspozycji następujące Żywe Książki:

 • mama dziecka z zespołem Downa,
 • Ukrainka poruszająca się na wózku,
 • osoba z doświadczeniem kryzysu bezdomności,
 • muzułmanka,
 • osoba słabowidząca,
 • tata autystycznych synów,
 • osoba chorująca na epilepsję,
 • osoba biseksualna,
 • Rosjanka,
 • osoba z zaburzeniami pokarmowymi,
 • osoba homoseksualna,
 • ofiara przemocy domowej,
 • osoba z chorobą alkoholową,
 • rodzic dziecka transpłciowego,
 • mama dziecka z doświadczeniem choroby nowotworowej,
 • osoba niebinarna,
 • Szkot – tatuażysta.

Żywa Biblioteka będzie czynna między 10:00 a 15:00, można przyjść o dowolnej porze w tym przedziale czasowym, ostatnie wypożyczenie będzie możliwe najpóźniej o 14:30. Nie zapewniamy poczęstunku.

 

Zasady rekrutacji

Aby wziąć udział w spotkaniu wypełnij FORMULARZ REJESTRACYJNY.

 • Formularz będzie aktywny do 4 października (15:00).
 • Liczba miejsc jest ograniczona.
 • O wpisie na listę uczestników wydarzenia decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie mejla potwierdzającego udział w spotkaniu (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym).
 • Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

 

Kontakt

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Referat Komunikacji i Promocji
Departament Rozwoju i Transformacji Regionu
e-mail: szkoleniaUE@slaskie.pl

 

4. Szkolenie z pisania wniosków o dofinansowanie w perspektywie finansowej 2021-2027 (dla początkujących)

 

Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

Termin i miejsce szkolenia
Kiedy:  6 października 2023 r. (piątek) 
O której: 9:00-15:00
Jak: szkolenie stacjonarne, Katowice

 

Tematyka szkolenia– m.in.:

 • koncepcja projektu,
 • dokumentacja projektu a pomysł,
 • najważniejsze zapisy dokumentacji,
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie, najważniejsze elementy, załączniki;
 • złożenie wniosku, przebieg oceny i wyniki, ewentualne odwołania;
 • wybór projektu i podpisanie umowy o dofinansowanie;
 • najczęściej pojawiające się błędy; 
 • nowości perspektywy 2021-2027 i różnice względem aplikowania o dofinansowanie w perspektywie 2014-2020.

 

Prowadzący

Michał Byliniak– trener, autor, kontroler, konsultant, szkoleniowiec, realizator projektów finansowanych ze środków UE. Absolwent Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, praktyk. Od 2004 r. autor i realizator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Od 2008 r. szkoleniowiec w zakresie przygotowania i realizacji projektów, metodologii projektowej, współpracownik Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Autor publikacji, ekspertyz, opinii z zakresu realizacji projektów. Szkoli wnioskodawców i beneficjentów, oceniających wnioski o dofinansowanie, opiekunów projektów, kontrolerów. Ekspert ds. Funduszy Europejskich w ogólnopolskich kampaniach promocyjnych i edukacyjnych promujących dostępne środki. Przedsiębiorca, beneficjent środków z UE. W Perspektywie finansowej 2014-2020 zrealizował ponad 1200 dni szkoleń, wspierał realizację ponad 800 projektów. Współtworzył założenia nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

 

Zasady rekrutacji

 • Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO (link będzie czynny 22 września, od godz. 09:00)
 • Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
 • Szkolenie jest bezpłatne.

! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona przyszłych beneficjentów programu.

!! Z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt:
Referat Komunikacji i Promocji
Departament Rozwoju i Transformacji Regionu

adres e-mail: szkoleniaue@slaskie.pl, tel. 32 77 99 186.

 

5. Szkolenie online z Centralnego Systemu Teleinformatycznego 2021

 

Organizator

Departament Rozwoju i Transformacji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Śląskiego

 

Termin i miejsce
Kiedy: 13 października 2023 r. (piątek)
O której: 9:00-15:00
Gdzie: MS TEAMS

 

Tematyka spotkania – m.in.

 • podstawy prawne funkcjonowania CST2021,
 • prezentacja systemu – omówienie infrastruktury systemu, w tym wykorzystywanie rozwiązań chmurowych i baz danych o różnej specyfice,
 • architektura systemu – zaznajomienie z grupą aplikacji, z których będą korzystać Beneficjenci FE SL 2021-2027, wchodzących w skład CST2021 i obsługujących poszczególne procesy,
 • szczegółowe omówienie aplikacji SL2021 Projekty,
 • prezentacja aplikacji SM EFS – System Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • omówienie aplikacji BK2021– Baza Konkurencyjności.

 

Prowadzący

Mirosław Ciołek – trener i doradca na szkoleniach i warsztatach od 2011 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką funduszy europejskich od 2006 roku. Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu uwarunkowań realizacji projektu (monitoring, sprawozdawczość, kontrola, ewaluacja, promocja, rozliczanie), a także opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE. Ekspert z zakresu funduszy europejskich z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie oraz ich praktycznego rozliczania.

Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli projektów, zamówień publicznych i systemach informatycznych LSI, SL2014, CST2021, SL2021 i inne.

 

Zasady rekrutacji

Rejestracja na szkolenie online odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.

 • Formularze będą przyjmowane do 12 października 2023 r. (czwartek) do godz. 12:00.
 • Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone e-mailem (przesłanym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym).
 • Dane dostępowe (m.in. link) które umożliwią Ci udział w szkoleniu, otrzymasz na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto e-mail – dzień przed szkoleniem (ok. godz. 14:00).
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba osób, które mogą wziąć udział w spotkaniu, jest ograniczona.

 

Kontakt

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Referat Komunikacji i Promocji
Departament Rozwoju i Transformacji Regionu
e-mail: funduszeUE@slaskie.pl

 

6. Szkolenie online z Centralnego Systemu Teleinformatycznego 2021

 

Organizator

Departament Rozwoju i Transformacji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Śląskiego

 

Termin i miejsce
Kiedy: 25 października 2023 r. (środa)
O której: 9:00-15:00
Gdzie: MS TEAMS

 

Tematyka spotkania – m.in.

 • podstawy prawne funkcjonowania CST2021,
 • prezentacja systemu – omówienie infrastruktury systemu, w tym wykorzystywanie rozwiązań chmurowych i baz danych o różnej specyfice,
 • architektura systemu – zaznajomienie z grupą aplikacji, z których będą korzystać Beneficjenci FE SL 2021-2027, wchodzących w skład CST2021 i obsługujących poszczególne procesy,
 • szczegółowe omówienie aplikacji SL2021 Projekty,
 • prezentacja aplikacji SM EFS – System Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • omówienie aplikacji BK2021– Baza Konkurencyjności.

 

Prowadzący

Mirosław Ciołek – trener i doradca na szkoleniach i warsztatach od 2011 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką funduszy europejskich od 2006 roku. Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu uwarunkowań realizacji projektu (monitoring, sprawozdawczość, kontrola, ewaluacja, promocja, rozliczanie), a także opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE. Ekspert z zakresu funduszy europejskich z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie oraz ich praktycznego rozliczania.

Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli projektów, zamówień publicznych i systemach informatycznych LSI, SL2014, CST2021, SL2021 i inne.

Zasady rekrutacji

Rejestracja na szkolenie online odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.

 • Formularze będą przyjmowane do 24 października 2023 r. (wtorek) do godz. 12:00.
 • Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone e-mailem (przesłanym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym).
 • Dane dostępowe (m.in. link) które umożliwią Ci udział w szkoleniu, otrzymasz na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto e-mail – dzień przed szkoleniem (ok. godz. 14:00).
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba osób, które mogą wziąć udział w spotkaniu, jest ograniczona.

 

Kontakt

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Referat Komunikacji i Promocji
Departament Rozwoju i Transformacji Regionu
e-mail: funduszeUE@slaskie.pl

 

7. Transformacja społeczno-gospodarcza województwa śląskiego – konferencja

 

Organizator

Departament Rozwoju i Transformacji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

 

Termin i miejsce

Kiedy: 13 października 2023 r. (piątek)
O której: 10:00-15:00
Gdzie: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, ul. Olimpijska, Katowice

 

Tematyka spotkania

Gościem specjalnym wydarzenia będzie prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek – były Premier RP, Poseł do Parlamentu Europejskiego, który wygłosi wykład inauguracyjny na temat statusu transformacji w regionach opartych na węglu w Unii Europejskiej i kierunkach realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, w kontekście wydarzeń politycznych, gospodarczych i społecznych istotnych dla województwa śląskiego oraz innych regionów górniczych.

Wydarzenie podsumuje realizację projektu „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną kluczowe wnioski i rekomendacje z badań prowadzonych w projekcie. Natomiast podczas debaty zaproszeni paneliści przedyskutują możliwe sposoby ich uwzględnienia w realizacji działań w zakresie sprawiedliwej transformacji społecznej i gospodarczej w regionie.

W ramach współpracy i wymiany doświadczeń przedstawione zostaną również projekty realizowane przez:

 • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Urząd Miejski w Bytomiu
 • oraz Wojewódzki Urząd Pracy.

 

Zasady rekrutacji

Aby wziąć udział w spotkaniu wypełnij FORMULARZ REJESTRACYJNY.

 • Formularz będzie aktywny do 10 października (15:00).
 • Liczba miejsc jest ograniczona.
 • O wpisie na listę uczestników wydarzenia decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie mejla potwierdzającego udział w spotkaniu (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym).
 • Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

 

Kontakt

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej