Szkolenia i konferencje

Do celów statutowych Związku Subregionu Centralnego należy między innymi koordynacja działań związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć rozwojowych, inicjowanie i wspomaganie współpracy między Członkami Związku w zakresie przygotowania oraz realizacji projektów i przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych.

 

Biuro Związku realizuje wspomniane cele koncentrując się w głównej mierze na wspieraniu Członków Związku w przygotowaniach proceduralnych, w tym tworząc niezbędną dokumentację, rozwiązania prawne oraz organizując przygotowanie teoretyczne w formie specjalistycznych szkoleń i warsztatów. W ramach wsparcia kompetencyjnego Biuro Związku w 2015 r. rozpoczęło również cykl spotkań eksperckich. 

 

 

 

1. Jak instrumenty pożyczkowe i usługi doradcze mogą przyspieszyć sprawiedliwą transformację – konferencja

 

Organizator

Europejski Bank Inwestycyjny, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Województwo Śląskie (Departament Rozwoju i Transformacji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Śląskiego)

 

Termin i miejsce
Kiedy: 30 maja 2023 r. (wtorek)
O której: 10:00-15:00
Gdzie: Muzeum Śląskie, ul. Dobrowolskiego 1, Katowice

 

Tematyka

Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji (ang. Just Transition Mechanism – JTM) jest narzędziem zapewniającym, by transformacja na rzecz gospodarki neutralnej dla klimatu przebiegała w sposób sprawiedliwy, nie pozostawiając nikogo samemu sobie. Mechanizm zapewnia ukierunkowane wsparcie, które w latach 2021-2027 pozwoli zainwestować około 55 mld euro w działania łagodzące negatywne skutki transformacji społeczno-gospodarczej w regionach najbardziej potrzebujących. Polskie regiony węglowe należą do jego głównych beneficjentów.

MST składa się z 3 filarów:

 1. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST)
 2. Systemu sprawiedliwej transformacji w ramach InvestEU
 3. Nowego instrumentu pożyczkowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)
   

Promocja II i III filaru jest kluczowa dla pełnego wykorzystania środków MST dostępnych zarówno dla podmiotów publicznych, jak i prywatnych z polskich regionów węglowych.

 

Zasady rekrutacji

Aby wziąć udział w konferencji, wypełnij FORMULARZ REJESTRACYJNY.

 • Formularz będzie aktywny od 17 do 26 maja.
 • Liczba miejsc jest ograniczona.
 • O wpisie na listę uczestników wydarzenia decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie mejla potwierdzającego udział w konferencji (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym).
 • Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

 

Program

 • 10:00-10:05 – Powitanie gości przez Dyrektora Biura Grupy EBI w Polsce
 • 10:05-10:45 – I. CZĘŚĆ OFICJALNA: Uwagi wstępne na wysokim szczeblu:
  • Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego
  • Teresa Czerwińska – Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego
  • Jerzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego
  • Adam Guibourgé-Czetwertyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu
  • Elisa Ferreira – Komisarz UE ds. spójności i reform
 • 10:45-11:00 – Konferencja prasowa
 • 11:00-11:15 – Przerwa na kawę
 • 11:15-12:00 – II. CZĘŚĆ EKSPERCKA: Instrument pożyczkowy dla sektora publicznego:
  • Joanna Ryłko – Specjalistka ds. projektów, DG REGIO, Komisja Europejska
  • Daria Taurisano – Kierownik Programu i Koordynator ds. Instrumentu pożyczkowego dla sektora publicznego MST, CINEA
  • Vasco Amaral Cunha – Starszy oficer kredytowy, Operacje pożyczkowe w Polsce i krajach bałtyckich, Sektor publiczny i infrastruktura, Europejski Bank Inwestycyjny
  • Pytania i odpowiedzi (10 min)
 • 12:00-12:30 – Komponent InvestEU JTM
  • Grzegorz Rabsztyn – Dyrektor Biura Grupy EBI w Polsce
  • Witold Willak – Kierownik działu, DG ECFIN, Komisja Europejska
  • Arkadiusz Lewicki – Kierownik Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE
  • Pytania i odpowiedzi (10 min)
 • 12:30-12:45 – Nowe technologie i nowe miejsca pracy – jak Śląsk może stać się europejskim liderem transformacji energetycznej?
  • Michał Kurtyka
 • 12:45-13:00 – Przedstawiciel miasta Aix-en-Provence
 • 13:00-13:15 – Przerwa na kawę
 • 13:15-14:00 – Wsparcie doradcze MST:
  • Miha Svent – Centrum Doradztwa InvestEU
  • Balbina Gluza-Czyczerska – Policy Assistant, DG REGIO, Komisja Europejska
  • Marcin Idczak – JASPERS i TARGET
  • Pytania i odpowiedzi (10 min)
 • 14:00-15:00 – Lunch

 

Kontakt

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Referat Komunikacji i Promocji
Departament Rozwoju i Transformacji Regionu
e-mail: szkoleniaUE@slaskie.pl

 

2. Warsztaty pisania wniosków o dofinansowanie w perspektywie finansowej 2021-2027 (dla początkujących)

 

Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

Termin i miejsce szkolenia
Kiedy:  1 czerwca 2023 r. (czwartek) 
O której: 9:00-15:00
Jak: szkolenie stacjonarne, Katowice

 

Tematyka szkolenia– m.in.:

 • koncepcja projektu,
 • dokumentacja projektu a pomysł,
 • najważniejsze zapisy dokumentacji,
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie, najważniejsze elementy, załączniki;
 • złożenie wniosku, przebieg oceny i wyniki, ewentualne odwołania;
 • wybór projektu i podpisanie umowy o dofinansowanie;
 • najczęściej pojawiające się błędy; 
 • nowości perspektywy 2021-2027 i różnice względem aplikowania o dofinansowanie w perspektywie 2014-2020.

 

Prowadzący

Michał Byliniak– trener, autor, kontroler, konsultant, szkoleniowiec, realizator projektów finansowanych ze środków UE. Absolwent Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, praktyk. Od 2004 r. autor i realizator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Od 2008 r. szkoleniowiec w zakresie przygotowania i realizacji projektów, metodologii projektowej, współpracownik Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Autor publikacji, ekspertyz, opinii z zakresu realizacji projektów. Szkoli wnioskodawców i beneficjentów, oceniających wnioski o dofinansowanie, opiekunów projektów, kontrolerów. Ekspert ds. Funduszy Europejskich w ogólnopolskich kampaniach promocyjnych i edukacyjnych promujących dostępne środki. Przedsiębiorca, beneficjent środków z UE. W Perspektywie finansowej 2014-2020 zrealizował ponad 1200 dni szkoleń, wspierał realizację ponad 800 projektów. Współtworzył założenia nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

 

Zasady rekrutacji

 • Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO (link będzie czynny 18 maja od godz. 09:00)
 • Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
 • Szkolenie jest bezpłatne.

! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona przyszłych beneficjentów Programu.

!! Z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.
Kontakt

 

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt:
Referat Komunikacji i Promocji
Departament Rozwoju i Transformacji Regionu

adres e-mail: szkoleniaue@slaskie.pl, tel. 32 77 99 186.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej