Mobilność

Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Najważniejsze informacje dot. przygotowania założeń, procesu zarządzania i oczekiwanych korzyści w ramach projektu.

czytaj więcej

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Informacje o dokumencie diagnozującym system transportowy w subregionie centralnym województwa śląskiego i zakładającym cele strategiczne zrównoważonej mobilności miejskiej dla tego obszaru.

czytaj więcej

Rekomendacje dotyczące standardów budowy oraz oznakowania parkingów park and ride (P+R)

Wspólne standardy Członków Związku Subregionu Centralnego stosowane na etapie projektowania i realizacji inwestycji polegających na budowie i oznakowaniu obiektów P+R.

czytaj więcej

Śląskie. Przywracamy błękit

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej