Aktualności

news

Zapraszamy na szkolenie

Organizator

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

 

Termin i miejsce szkolenia
Kiedy:  24 kwietnia 2023 r. (poniedziałek)
O której: 8:30-14:30
Jak: szkolenie online

 

Tematyka szkolenia– m.in.:

 • Jak realizować wydatki przed uzyskaniem umowy o dofinasowanie?
 • Jak realizować wydatki poniżej 50 tys. zł;
 • Zasady szacowania wartości zamówienia.
 • Nowe reguły badania konfliktu interesów.
 • Opis przedmiotu zamówienia – zakaz używania znaków towarowych w świetle taryfikatora korekt.
 • Warunki udziału w postępowaniu.
 • Kryteria oceny ofert.
 • Sposób liczenia terminów składania ofert
 • Badania rażąco niskiej ceny.
 • Tajemnica przedsiębiorstwa – czy można ją stosować w zamówieniach poniżej 130 tys. zł ?
 • Zasada konkurencyjności.
 • Umowy.
 • Czy konieczna jest waloryzacja umów poniżej 130 tys. zł? (przykłady umów waloryzacyjnych: usługi sprzątania, usługi cateringowe).

Prowadzący

Andrzej Łukaszewicz - Od 1989 r. zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych zamawiających. Posiada także bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów wykonawców, w tym reprezentację przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Współpracował z Wolters Kluwer Polska SA, aktualnie współpracuje z wydawnictwem Wiedza i Praktyka oraz specjalistycznym dwumiesięcznikiem „Zamawiający”. Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane, zarówno do przedstawicieli zamawiających, jak i wykonawców.

 

Zasady rekrutacji

 • Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO 
 • Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
 • Szkolenie jest bezpłatne.

 

! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona przyszłych beneficjentów Programu. 

!! Z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej