Komitet Monitorujący

Skład Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020

W skład KM wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, partnerów spoza administracji (w tym przedstawiciele organizacji związkowych i organizacji pracodawców, izb regionalnych, środowiska naukowego oraz organizacji pozarządowych.). Ponadto w pracach KM mogą uczestniczyć przedstawiciele innych instytucji, w tym Komisji Europejskiej, z głosem doradczym, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego KM.

czytaj więcej

Uchwały Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020

Uchwały Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020  

czytaj więcej
Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej