Wstępne konsultacje rynkowe

Szanowni Państwo,

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, wraz z wypracowaniem wniosków, która posłuży do przygotowania strategii rozwoju tego obszaru w okresie programowania UE na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030”.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności