Aktualności

Zebranie Zarządu Związku

Informujemy, że dnia 25 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz. 12:30, odbyło się Zebranie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Zebranie prowadzone było hybrydowo (w formie zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej - Systemu Wirtualnych Spotkań – VMS oraz stacjonarnie w Katowicach).


Program Zarządu Związku obejmował:

1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania.
2. Podjęcie uchwały nr 317/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Ciasna pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Ciasna”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-01ED/17-009.
3. Podjęcie uchwały nr 318/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego IP ZIT RPO WSL z realizacji zadań ZIT za 2021 r.
4. Informacje i dyskusja na temat naboru wniosków na opracowanie dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej (Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - SUMP) ze środków POIiŚ 2014-2020.
5. Informacja ws. aktualnej sytuacji dotyczącej list projektów rezerwowych w ramach naboru nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-358/19.
6. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie zebrania.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej