Aktualności

Spotkanie podregionu sosnowieckiego oraz Zebranie Zarządu Związku

W dniu 22.03 br., w Sosnowcu odbyło się spotkanie podregionu sosnowieckiego oraz Zebranie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 


W spotkaniu podregionu sosnowieckiego uczestniczyli przedstawiciele podregionu, Pani Dyrektor Stefania Koczar-Sikora - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego oraz pracownicy Biura Związku.

Celem spotkania było:

  •  zaprezentowanie założeń i alokacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027,
  • przekazanie informacji nt. wysokości środków przeznaczonych na finansowanie Instrumentu ZIT wraz z podziałem na osie priorytetowe oraz omówienie roli Związku Subregionu Centralnego w nowej perspektywie finansowej,
  • omówienie bieżących informacji dot. Perspektywy finansowej UE 2021-2027, w tym stanu prac nad programowaniem nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

W Zebraniu uczestniczyli Członkowie Zarządu Związku wraz z współpracownikami. Podczas Zebrania:

  • podjęte zostały uchwały dotyczące zwiększeń dofinansowań,
  • dokonano aktualizację listy przedsięwzięć w ramach projektu POIŚ_TRA,
  • przyjęto projekty na Walne Zebranie Członków Związku,
  • podjęto stanowisko w sprawie procedur opracowywania i przyjmowania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w celu skutecznej realizacji polityki mobilnościowej na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej