Aktualności

Konkurs

Konkurs pt. „Wsparcie inicjatyw lokalnych dla nowego europejskiego Bauhausu” (ang. „Support to New European Bauhaus Local Initiatives”) ‼️

 

Dla kogo?
Przeznaczony jest dla małych i średniej wielkości władz lokalnych.

 

Cel?
Wyłonienie inspirujących projektów, które rozwijać będą trzy uzupełniające się wartości nowego europejskiego Bauhausu: zrównoważenie, estetyka i włączenie społeczne.


20 projektów z UE ukierunkowanych na konkretne miejsca otrzyma wsparcie rzeczowe od grupy interdyscyplinarnych ekspertów, celem ułatwienia upowszechniania elementów nowego europejskiego Bauhausu i poczynienia postępów w kierunku wdrażania.


Więcej informacji: https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=email-signature&utm_medium=email&utm_campaign=ramboll&fbclid=IwAR1QVX7VNNB_5tIoE3RMStvb-4gJFefRxU9bIQ4UkU9FYC_TG8tyE-F2wIQ

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej