Aktualności

Jak polityka spójności oddziałuje na rozwój naszego kraju?

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej od wielu lat prowadzi systematyczne badania nad oddziaływaniem polityki spójności na rozwój kraju i poszczególnych województw.

 

Wyniki badania pokazują, że realizacja polityki spójności przyczynia się do zmniejszenia dystansu rozwojowego Polski względem średniego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów UE-27. W latach 2004-2020 dystans ten mierzony PKB na mieszkańca zmalał o 24,2 p.p., z czego blisko 16% było efektem realizacji polityki spójności. Fundusze unijne przyczyniają się również do ograniczenia procesów zróżnicowań wewnętrznych w Polsce. Dystans w poziomie rozwoju gospodarczego dzielącego polskie regiony od średniej UE-27 stopniowo się zmniejsza, a wykorzystanie funduszy unijnych pomaga wszystkim polskim regionom zbliżyć się do średniego poziomu rozwoju UE-27. Fundusze, obok środków budżetu państwa, budżetów samorządów, organizacji pozarządowych i firm, stanowią istotny impuls dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

 

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem, który można także znaleźć w linku poniżej:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/jak-polityka-spojnosci-oddzialuje-na-rozwoj-naszego-kraju/

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej