Aktualności

Informacja o wyborze projektów z konkursu RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19

W dniu 20.04.2022 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 674/326/VI/2022 dokonał wyboru do dofinansowania projektów znajdujących się na Listach ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów zawierającej wyniki pracy KOP dla projektów grantowych oraz niegrantowych. Tym samym zaktualizowano listy ocenionych projektów w konkursie nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT.

Dofinansowanie otrzymało 9 projektów ( 3 projekty grantowe oraz 6 projektów niegrantowych) znajdujących się na listach rezerwowych.

Uchwała Zarządu oraz aktualne Listy projektów wybranych do dofinansowania znajdują się w załącznikach poniżej.

Wybór 3 projektów grantowych oraz 6 projektów niegrantowych wyczerpał pulę pozytywnie ocenionych projektów, które spełniały kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Tym samym dokonano wyboru wszystkich pozytywnie ocenionych projektów w konkursie RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej