Aktualności

Dostępny samorząd - granty

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”.

 

Celem projektu, w ramach którego organizowany jest nabór, jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie ich w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Wnioskodawcami uprawnionymi do złożenia wniosku są jednostki samorządu terytorialnego:

  • gminy,
  • powiaty,
  • województwa.


Wnioski w ramach naboru będą przyjmowane od 21 lutego 2022 r. od godziny 08:00 do dnia 22 kwietnia 2022r. do godziny 16:00, przy czym PFRON zastrzega możliwość skrócenia terminu składania wniosków.


Wszystkie dokumenty konkursowe wraz z Regulaminem określającym zasady i kryteria naboru są do pobrania tutaj: https://tiny.pl/9l5gj

 

Pytania dotyczące naboru należy kierować do Punktów Kontaktowych PFRON wskazanych na stronie: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/dostepny-samorzad-granty/kontakt/


Dla naszego województwa jest wskazana pani Aleksandra Buczek, e-mail: ABuczek@pfron.org.pl, 324932104; 532515082
Kierownikiem całego projektu „Dostępny samorząd” jest pan Sebastian Banasiewicz, e-mail: dostepnysamorzad@pfron.org.pl

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej