Aktualności

Aktualizacja wyników konkursu z poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Subregionu Centralnego

23 marca 2022 roku Urząd Marszłakowski wybrał do dofinansowania kolejne projekty w ramach konkursu nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-358/19 z poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie ZIT Subregionu Centralnego.

 

Do dofinansowania wybrano dwa projekty:


RPSL.04.05.01-24-01GD/20 pn. "Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerklańcu” realizowany przez Gminę Świerklaniec. Dofinansowanie: 3 854 737,23 zł, wartość całkowita: 4 590 736,97 zł.
RPSL.04.05.01-24-01GA/20 pn. „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III” , realizowany przez Miasto Dąbrowa Górnicza. Z uwagi na ograniczoną alokację środków dofinansowanie projektu obniżyliśmy w stosunku do pierwotnie wnioskowanego dofinansowania o 71 551 705,43 zł (tj. z 87 833 468,20 zł do 16 281 762,77 zł), wartość całkowita inwestycji to: 123 801 154 zł.


Listę projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej oraz w ogłoszeniu konkursu.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej