Aktualności

Aktualizacja Listy ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów niegrantowych

Aktualizacja Listy ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów niegrantowych zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów, zwiększenie alokacji i wybór do dofinansowania dodatkowych projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19 dla poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020.

Jeśli masz problem z odczytaniem tej informacji, skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc techniczna Logotyp Unia Europejska Fundusz Spójności

Szkolenia i konferencje

Zobacz więcej

Mobilność

Zobacz więcej